KÜLTÜRPARK İZMİR’İN YAŞAM ALANIDIR… KORUNARAK YAŞAMAYA DEVAM ETMELİDİR

08/10/2020

İzmir’in kent merkezinde yer alan doğal ve tarihi sit statüsüne sahip en önemli kent parkı olan Kültürpark’ın, bizden sonra ki nesillere korunarak aktarılması için 2014 yılından bu yana kentimizin meslek odaları olarak; diğer STK’lar, Platformlar ve İzmir’liler ile birlikte önemli bir mücadele yürütüyoruz.

TMMOB’ a bağlı meslek odalarının ve İl Koordinasyon Kurulumuzun uzun yıllar içerisinde gerçekleştirdiği çalıştaylar ve hazırladığı raporlarda, Kültürpark’a ilişkin bilim ve teknik ışığında tüm değerlendirmelerimiz, karşı olduğumuz planlama ve uygulamalar, Kültürpark’ın geleceğine yönelik beklentilerimiz açık bir şekilde yer almış, ilgili idareler ve kamuoyu ile de paylaşılmıştır.

Ülkemizin ve İzmir kentinin tarih, ekonomi, kültürel ve sosyal yapısı üzerinde son derece önemli izler bırakan Kültürpark, doğa ile kültürün iç içe geçtiği vazgeçilemez bir kültürel mirastır. 420 000 m2’lik bir alana kurulu olan ve 200 000 m2’lik yeşil alana sahip Kültürpark’ta, 136 türe ait 7724 adet bitki varlığı yer almaktadır. İzmir’in en önemli yeşil alanı olan Kültürpark’ın ekolojik işlevlerinin de ayrıca vurgulanması gerekmektedir. Kültürpark, Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya olduğu tehditlerden birisi olan iklim değişikliği ile mücadelemizde Kentimiz için önemli bir doğal yutak durumundadır. Kültürpark; Kent merkezinde kalan bir ‘kent parkı’ olarak, kendi içinde ve yakın çevresinde oluşturduğu mikroklima ile kent iklimi üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Sn.Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığı çalışma sürecinde; ilgili Meslek Odalarımız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bürokratlarından oluşan çalışma gurubu her hangi bir ön koşul olmaksızın çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında Kültürpark’ın korunabilmesi için en önemli bileşen olan “Koruma Amaçlı İmar Planı”nın hayata geçirilmesi çalışmaları halen yürütülmektedir. Çalışma kapsamında eksik görülen bilimsel veri ve analizlerin tamamlanması konusunda çalışma grubu tarafından ortak karar alınmış ve bugün gelinen aşamada söz konusu çalışmaların tamamlanması beklenmektedir. Bilimsel veri ve çalışmaların tamamlanmasının ardından “ekolojik hassas bir bölge” olan Kültürpark’ın “Koruma Amaçlı İmar Planı”nın yapılması çalışması yine ilgili Meslek Odalarımızın içerisinde yer aldığı bir süreçte yürütülecektir. Kültürpark’a Koruma Amaçlı İmar Planı tamamlanana kadar da hiçbir müdahalede bulunulmamalı, bu süreçte alanın zarar görmeden korunması sağlanmalıdır.

Bunun aksi bir durum Kurulumuzca kabul edilmeyecektir.

Bu görüşlerle birlikte 2014 yılında İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak yapmış olduğumuz basın toplantısında dile getirdiğimiz aşağıdaki hassasiyetlerimizin aynı şekilde devam ettiğini ve hassasiyetlerimizin giderilmediği bir çözümün paydaşı olmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz;

  • Kültürpark’a yapılacak aşırı yüklemeler doğal ve tarihi yapısının çökmesine neden olacağından bu yaklaşımlardan vazgeçilmelidir.
  • İzmir’in kongre ihtiyacı, daha önceden, Yeni Kent Merkezi olan Bayraklı’da öngörüldüğü şekliyle karşılanmalıdır. Kültürpark içerisinde yeni bir kongre merkezi alternatifinin oluşturulmak istenilmesi İzmir’in planlı gelişiminin önünde engel oluşturacağı bilinmelidir.
  • Kültürpark alanının tarihi süreç içerisinde edinmiş olduğu fuar, yeşil alan, rekreasyon, kültür ve tarihi işlevlerine sadık kalınmalıdır. Ayrıca, kurulduğu günden bu yana gelişen açık hava müzesi niteliği ve dolayısıyla kazandığı eğitim işlevi mutlaka desteklenmelidir.
  • Kültürpark alanının kültürel değerlerini taşıyan mevcut işlevlerinin sürdürülmesinin devamlılığı sağlanmalıdır.
  • Kültürpark’ta, kesinlikle yoğunluk artırıcı her türlü müdahaleden kaçınılması gerekmektedir.
  • Kültürpark’a kapalı otopark haricinde zorunlu durumların dışındaki resmi veya sivil araçların girişi ve belediyelere veya diğer kurumlara ait araçların bu alanı otopark olarak kullanması engellenmelidir. Hatta mümkünse yeraltı otoparkının araç giriş-çıkışları da yaya sirkülasyonunu kesmeyecek şekilde revize edilmelidir.
  • Kültürpark’ın hassas ekolojik yapısı mutlak korunmalıdır.
  • Kentimizdeki tüm doğal ve açık yeşil alanlarda olduğu gibi; Kültürpark Alanı’nın da yapılaşma odaklı değil, günümüz kentlerinin daha da belirginleşen açık ve yeşil alan ihtiyacı gözetilerek doğa ve toplum yararı öncelikli ele alınması ve kent belleğinde yer etmemiş fonksiyonların (üretici pazarı vb.) alana entegre edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak; Kültürpark ile ilgili tüm çalışmalarda mesleki uzmanlıklarımız ile bilim ve teknik ışığında Kentimiz ve İzmirlinin tarafı olarak mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

                                                                                                TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU