Kuşadası Limanı’na durdurma kararı

Kuşadası Limanı içerisinde yapılan iş yerleriyle ilgili son olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. imar planı, Danıştay tarafından durduruldu.
Bakanlığın yaptığı yeni imar planının da yasalara aykırı olduğunu ileri süren bağımsız meclis üyeleri Ahmet Altunsoy ve Nilgün Öğünçlü, 1 Haziran 2006 tarihinde onaylanan 1000'lik uygulama planının iptali için 8 Şubat 2007 tarihinde yürütmeyi durdurma istemli dava açmıştı. İki meclis üyesinin başvurusunu görüşen Danıştay 6. Dairesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuşadası Limanı imar planının hukuka uygun bulunmadığını vurgulayarak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
İptal davasını açan iki meclis üyesinden biri olan Ahmet Altunsoy, öelleştirme ihalesinde yer almayan liman dolgu alanında, kentin siluetini kapatan 65 iş yerini 'yıkım kararından' kurtarma amacıyla yürürlüğe sokulan imar planlarının iptali için dava açtıklarını ifade ederek, "Beklentimiz, Kuşadası Limanı'nda 'ben yaptım, oldu' mantığıyla dolgu alan üzerine inşa edilen liman servis ve hizmetleri dışındaki yapılaşmaların kaldırılması, deniz yönünde Kuşadası'nın ufkunun açılmasıdır" dedi.

Kusurumuz yok

Ofer-Kutman ortaklığı olan Egeports firması, özelleştirme sonucu aldıkları Kuşadası Limanı'nın imar planlarının yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulması konusunda herhangi bir kusurları bulunmadığını açıkladı.
Egeports açıklamasında, Danıştay kararının gerekçesinin "imar planlarının Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanması gerekirken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanmış olması" olarak ifade edildiğine dikkat çekilerek, "Söz konusu yargı kararının özü göz ardı edilerek, ilgili yargı kararının sanki Kuşadası Limanı'nın bir tasarrufunu cezalandırırmış gibi gösterilmesi kamunun doğru bilgilenmesine hizmet etmemektedir" denildi.

Haber Ekspres – 18.05.2007