Kuşadası Limanı yine yargıda

Ege Ports firması tarafından işletilen Kuşadası Limanı'nın imar planı, bir kez daha yargı önüne çıkacak. 2 Kuşadası Belediyesi'nin bağımsız meclis üyeleri liman için Danıştay'a başvurdu.
Kuşadası Limanı yine yargıda…

 

Aydın İdare Mahkemesi'nin 1 kez, Danıştay'ın ise 2 kez verdiği yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen liman sahası içerisinde inşa edilen ve 1.5 yıldır işletme ruhsatı bulunmadan faaliyet gösteren işyerleri için, 2 belediye meclis üyesi Danıştay'a başvurdu. İmar planı ve inşaat ruhsatları yargı kararlarıyla iptal edilen Kuşadası Limanı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 1 Haziran 2006 tarihinde hazırladığı bin ölçekli uygulama imar planı ve plan notları, iki bağımsız belediye meclis üyesinin girişimiyle yine dava konusu oldu.

Dolgu alanı üzerinde E= 0.60 ve H= 6.50 yapılanma öngören Kuşadası Limanı Uygulama İmar Planı ve notlarının, "Kuşadası'nın doğal görünümünü, kentsel siluetini, kültürel ve tarihsel kimliğini de değiştirecek nitelikte" olduğu belirtilen dava dilekçesinde, "Kuşadası'na adını veren Güvercinada'nın önü kapanmakta, kentin tarihsel, kültürel simgesi kent siluetinden yok edilmektedir. Dolgu alan üzerinde yoğun ve büyük kitle halinde yapılaşma öngören söz konusu uygulama planı ve notları; çevre kalitesi, sosyal uyum, kültürel canlılık ve kent ekonomisini olumsuz etkilediği gibi, Kuşadalılar'ın doğal ve kültürel mirasla birlikte yaşama olanaklarını sınırlamakta ve azaltmaktadır" görüşlerine yer verildi.
Kuşadası Belediye Meclisi'nin bağımsız üyeleri Avukat Nilgün Öğünçlü ve Ahmet Altunsoy tarafından dava dilekçesi, liman imar planı ve notlarıyla ilgili yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a sunuldu.