Kordon’da ikinci perde

1. Kordon’daki ‘Çin Seddi’nin ardından 2. Kordon’da ardı ardına yükselmeye başlayan gökdelenler, yeni bir ‘beton perde’ örüyor

Kordon’da ikinci perde

 

 

Yüksek yapılaşmanın, davalık olan ‘3. İzmir’ bölgesiyle sınırlı kalması planlanmasına karşın, gökdelenler Alsancak’tan Çankaya’ya doğru ilerliyor.

OZAN YAYMAN

Rant ekonomisine dayalı politik tercihlerle tarihi ve kültürel dokusu yok edilen ve yüksek yapılaşmaya feda edilen 1. Kordon'un ardından, benzer süreç şimdi 2. Kordon'da yaşanıyor. Bu alanda, Alsancak Limanı çevresinden başlayan ve Konak yönüne doğru ilerleyen gökdelenler, “yeni beton perde” olarak değerlendiriliyor.

Kordon'daki mevcut bina yüksekliğinin kat kat üzerindeki yapılar, planlama ilkelerini bir kez daha gündeme getiriyor. İzmir'deki yüksek yapılaşmayı Alsancak Limanı arkası, Salhane, Bayraklı, Turan bölgesinde öngören ve “3. İzmir” olarak adlandırılan planlamanın, 2. Kordon'daki emsal yüksek yapılarla birlikte, işlevini yitireceğine dikkat çekiliyor. İkinci Kordon'da dikkat çeken Alsancak, Çankaya ve Pasaport bölgelerinde de örnekleri görülen yüksek yapılaşmanın, “3. İzmir” stratejisine tamamen aykırı olduğu vurgulanan unsurlar arasında.

 

POLİTİK TERCİH

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Hasan Topal, kentte yüksek yapılaşmanın, 1980'lerden önce turizmi teşvik amacıyla, ardından da otopark yapımını teşvik kapsamında ortaya çıktığını aktarıyor.“İzmir-Konak 1. Etap Alsancak-Kahramanlar Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı” kapsamında, bölgede yüksek yapı inşa etmenin politik bir tercih olduğunu söylüyor. Bu planın “imar planları parsel ölceğinde yapılamaz” olgusunu ortadan kaldırdığını belirtiyor. Plana göre inşaat yapılacak alanın yüzde 40'ının kamuya bırakılması şart koşuluyor. Bunun gerçekleştirilmesi halinde, istenilen yükseklikte yapı yapma olanağı tanınıyor. Bu olanak salt 2. Kordon ile sınırlı değil. Söz konusu düzenleme, Alsancak Limanı'ndan başlayarak, Alsancak bölgesini izleyen demiryolu hattının Kahramanlar Semti'ni de içine alan kısmı ve Mürselpaşa Caddesi'ni takip ederek Fevzişapa Cadddesi'nin sonuna kadar ulaşan alanın tamamını kapsıyor. Çankaya'nın bir bölümü ve Pasaport olarak adlandırılan bölgeyi de kapsayan düzenleme sonucu, şu an çok sayıda yüksek yapı boy göstermeye başladı. Pek çoğu için de planlama ve izin süreci devam ediyor.

Hasan Topal, “Yapılan binaların kapladığı alanda yoğunluk artışı yok ama yüksek yapılar söz konusu. Yüzde 40 alanı kamuya bırakmak koşuluyla istenilen yükseklikte yapı yapılmasına izin veriliyor. Anılan bölgede, yüklenici firmanın mali ve teknik anlamda gücü yettiği ölçüde, yüksek bina yapılabilir. İstenirse dünyanın en yüksek binası da inşa edilebilir. Dubai'deki örnekleri geçecek yapılar İzmir'in karşısına gelebilir” görüşlerine yer veriyor. Topal, bir başka unsurun da, kentte, bir bölgeleme kaygısı olmaksızın yüksek yapılaşmaya gidilmesi olduğunu söyleyerek, “Bu kapsamda Buca'da, Balçova'da, Konak'ta, Karşıyaka'da, Bayraklı'da yüksek yapılar bulunmakta ve yenileri için girişimler sürmekte. Avrupa kentlerinde yüksek yapıların belirli bölgelerde bulundukları, yapıldıkları kentlerin her bölgesine saçaklanmadıkları görülmektedir. Burada öncelikli olarak yapılması gereken, kentte yaşayanların, yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyecek planlamalar gerçekleştirmektir. Çağdaş ülkelerde, kent yönetimi, yerel halka danışılarak sürdürülür. Ancak bu olgu İzmir'de, yaşamsal karşılığını bulmaktan uzak” diyor.

 

UYARI RAPORU

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, konuyla ilgili olarak, 17 Mayıs 2010’da, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne uyarı raporu gönderdi. Raporda yüksek yapıların 3. İzmir’de öngörüldüğü anımsatılarak, “Buna aykırı planın ulaşım gereksinimlerinin analizi yapılamadan, nasıl bir kentsel mekan yaratacağına dair bir öngörü ya da referans getirmiyor olması ve yalnızca bir plan notuyla bütün bir mimari alanın, bir başka ifadeyle kentin merkezinin dönüştürülüyor olması sakıncalı bir karardır” deniyor.

Kaynak:Cumhuriyet Ege – 14.01.2011