Kocaoğlu: Savunmamız hazır, davayı bekliyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yeni İzmir Kent Planı'nda yapılan değişiklikle ilgili dava açılacağını önceden öngördüklerini söyledi. Valilik tarafından İzmir İdare Mahkemesi'ne açılan davayla ilgili resmi evrağın kendilerine ulaşmadığını belirten Kocaoğlu, savunmalarının hazır olduğunu kaydetti. Kocaoğlu, önceki plandaki arazi kullanım oranıyla yoğunluğun, çok fonksiyonlu proje geliştirmeye engel olduğunu, inşaat maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı müteşebbislerin kazançlı olmayacağı için yatırım yapmaya yanaşmadıklarını belirtti. Kocaoğlu, plan değişikliğiyle ilgili olarak Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası, EBSO ve İTO yetkililerinden olumlu görüş aldıklarını, yalnızca ilk görüşmelere katılmayan daha sonra bilgi verdikleri Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin itirazı olduğunu belirtti.