Kültürpark’taki otoparka iptal

Kültürpark’taki otoparka iptal

Mahkeme, yeraltı otopark inşaatının imar planını iptal etti. İtiraz yolu açık olan kararın bir an önce uygulanması istendi

UTKU BOLULU DHA

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark içine 591 araçlık yeraltı otoparkı yapmasını sağlayan Konak Belediye Meclisi’nin imar planını iptal etti.
Mahkeme, Kültürpark’ta inşa edilen yeraltı otoparkı kararının İzmir’in tarihsel süreci içinde kent kimliğini, peysajını oluşturan sosyal aktivite ve yeşil alan işlev ve nitelikleriyle uyumlu olmadığı kararına vardı. Yeraltı otoparkıyla ilgili koruma amaçlı imar plan değişikliğinde şehircilik ilklerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına uygunluk bulunmadığını belirten mahkeme, bu nedenle dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Doğal değerler zarar görür
Kararda, kent merkezine ve Alsancak’a hizmet etmesi önerilen yeraltı otoparkının şehircilik ve kentsel koruma ilkelerine uygun olmadığına, getireceği trafik akışı ve yoğunlunun Kültürpark’ın yeşil alan işlevlerini etkileyeceğine, doğal tarihi ve kültürel değerlere zarar verebileceğine dikkat çekildi.
Bu arada Büyükşehir Belediyesi’nin kararı temyiz edeceği belirtildi.
Öteyandan çevreci Avukat Senih Özay, mahkemenin verdiği iptal kararının bir ay içinde uygulanması ve bölgenin eski durumuna getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Milliyet Ege / 14.02.2008