Kültürpark’ta yeraltı otoparkına ikinci ret

Kültürpark’taki 22 bin metrekarelik alanda, mahkeme sonuçlanıncaya kadar çivi çakılmayacak.

UTKU BOLULU İzmir Milliyet Ege – 14.07.2007{nomultithumb}

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Kültürpark’ta yeraltı otoparkı yapılması konusunda mahkemenin verdiği yürütmenin durdurulması kararına itirazı reddedildi.
Kültürpark’ın altına yapılmak istenen otopark inşaatına yargı ikinci kez izin vermedi. Bölge İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi’nin 1. İdare Mahkemesi’nin ''yürütmeyi durdurma'' kararına yaptığı itirazı reddetti.
Davacı meslek odalarını avukatı Senih Özay, belediye meclisini aldığı kararın yürütmenin durdurulması işlemini ve mevcut hukuka aykırılığı ortadan kaldırıcı mahiyette olmadığını söyledi. Özay, ''Kaldı ki bu kadar çabuk alınan bir kararın da geçerli, makul bir zemininin olmadığı açıktır. Dava konusu, sadece uygulanacak planın ‘bölgesel otopark’ olması değildir. Kent planlama ilkelerine, çevre, kültür ve tabiat varlıkları hukukuna ve kamu yararına aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlem nedeniyle, plana itiraz haklarımız daha sona ermeden inşaat ihaleye çıkarılmış ve büyük oranda kamu zararına yol açılmıştır'' dedi.
Özay, belediyenin artık 22 bin metrekarelik yeşil alanı, betonları sökerek eski haline getirmesi gerektiğini söyledi.
Bu arada davanın sürdüğü, projenin iptali için karar çıkarsa, belediyenin Danıştay’a itiraz hakkı bulunduğu belirtildi.