Kültürpark’a yeraltı otoparkı durduruldu

Büyükşehir'in projesine yargı, "Dur" dedi. Telafisi güç ve olanaksız zararlara yol açacaÇı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verildi

İZMİR Milliyet EGE 24.12.2006

İzmir'in tartışılan yatırımlarından Kültürpark'a yeraltı otoparkına yargı set çekti. Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiÇimiz aÇustos ayında yapımına başladıÇı projeye mimar Nejat Saygıner ile avukat Noyan Özkan karşı çıktı. Saygıner ve Özkan'ın "doÇal yapıyı bozacaÇı, çevrede ve bitki örtüsünde büyük tahribat yaratacaÇı" iddialarını içeren başvurusu üzerine İzmir Birinci İdare Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme belge istedi
İmar planı deÇişikliÇini yapan müellifin yeterlilik belgesinin belediyeden istenmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca, Kültürpark'ın 2'nci derece doÇal ve tarihsel SİT nitelikleri, alanda planlanan yeraltı otoparkının getireceÇi trafik akışıyla yoÇunluÇu ve bu durumun çevreye etkilerinin dikkate alınarak bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. "Projenin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacaÇı" ifade edildi. Mahkeme bu gerekçelerle yürütmeyi durdurdu.
Yazılı açıklama yapan davacı Saygıner ve Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KocaoÇlu ile Konak Belediye Başkanı Muzaffer TunçaÇ'ın kararı süratle uygulaması gerektiÇini vurguladı. Özkan, yasaya göre 30 günlük süre olduÇunu belirtti, "Ancak doÇa ve bütçe zararının daha da büyümemesi için şantiye sahasında her türlü inşai, fiziki müdahaleye 24 saat içinde derhal son verilmelidir" diye konuştu. Büyükşehir ve Konak belediyelerinin 7 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etmesi bekleniyor.