Kültürpark’a yer altı otoparkı yapılması ile ilgili plan değişikliği hk.

Basına ve Kamuoyuna,
İzmir ili, Alsancak 218 pafta, 1068 ada 1 parselde kayıtlı bulunan Kültürpark’a  yer altı otoparkı yapılması ile ilgili plan değişikliğinin, belediyenizde 17.02.2006 tarihinde  askıya çıktığını öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu plan değişikliğiyle 3 metre derinliğinde yaklaşık 23.000 m2’lik bir alanda 600 araçlık yer altı otoparkı tasarlanmıştır.

Kültürpark’ın şehrin merkezindeki tek kentsel yeşil alan olması ve tarihsel süreçte kente kazandırılmış özel bir bölge olması göz önüne alındığında bu müdahale, Kültürpark’ın açık yeşil alan ve kültürel işlevine yönelik geri dönüşü mümkün olmayan bir sorun yaratacaktır. Taşıt yolu ve otopark gereksinimlerinin kent merkezinde minimize edilmesi gibi bir çağdaş çözüme yönelmek yerine, Kültürpark ve çevresinin  otopark gereksinimini karşılayabilmek için, Kültürpark’ın kentsel imgesine ve doğal yapısına zarar verecek bir şekilde, yer altı otoparkı yapılmak istenmesi, konuya ilişkin çözüm seçenekleri arasında düşünülmemesi gereken bir düzenleme olduğundan söz konusu plan değişikliğine itiraz etmekteyiz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu