Kültürpark otopark girişimi durduruldu

 İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'in tarihi dokusunu bozacak ve kentin ortasında kalan oksijen kaynağı bir yeşil alan adasını yok edecek olan İzmir Kültürpark'a 'yeraltı otoparkı' yapma ısrarı sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı şimdi de i. İdare Mahkemesi'nin verdiği 'yürütmeyi durdurma' kararına, Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz etti. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası da, dün belediyenin başvurusunun reddedilmesi için aynı mahkemeye başvurdu. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nı temsi-len Av. Arif Ali Cangı'nın İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuruya göre "mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırılması için İzmir Büyükşehir Belediye Mecli-si'nden alelacele bu karar alınmıştır. Oysa yukarıda da belirtildiği gibi dava konusu işlemin hukuka aykırılıkları yalnızca "bölgesel otopark" olarak kullanılacak olması değil. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 27. maddesindeki her iki koşulun gerçekleştiği ortadadır. Davalı idarelerin itirazİarının reddine karar verilmesi. Bu da kamunun zararına yol açacaktır. Hukuka aykırı bu durumdan bir an önce dönülmesi" isteniyor.

Birgün – 04.07.2007