İKK Şubat Toplantısı Yapıldı.

TMMOB'ye bağlı odaların İzmir birimlerinin katıldığı aylık İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Yönetim Kurulumuz adına Tolga Çilingir katıldı. 20 Şubat 2008 günü gerçekleşen toplantıda yeni dönem İKK sekreteryasını üstlenecek odanın.. belirlenmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Şehir Plancıları Odası'nın sekreterya ile ilgili bir isteminin bulunmadığını belirttiğimiz toplantıda, geçtiğimiz dönem görev alan Ziraat Mühendisleri Odası'nın özverili çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ettik. Ayrıca toplantıda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri ile ilgili ortak bir basın açıklaması yapılmasına ve açıklamaya katkı için MMO'ya görüşlerin iletilmesine karar verilirken, Karaburun Bilim Şenliği ile ilgili İKK'ya iletilen şifahi istemin yazılı olarak alınmasına, EGEÇEP'in 22 Mart Dünya Su Günü ortak miting önerisine destek verilmesine, EGEÇEP'in yürütme görevine daha geniş katılımlı olarak destek verilmesine karar verildi.