İKK EMO’da toplandı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde toplandı. Toplantıya Şehir Plancıları Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çilingir katıldı. Yaklaşan TMMOB Danışma Kurulu öncesi TMMOB örgütlülüğü konusunun tartışıldığı toplantıda, başta Bölge Kalkınma Ajansı'na katılım konusu olmak üzere, gündemde olan etkinlikler görüşülürken, odaların birlikte düzenleyeceği organizasyonlar için öneriler ileri sürüldü.