Kentsel Çöküş (Melih Aşık)

Kentsel Çöküş

Melih AŞIK

Değerli sanatçı Sezen Aksu Sulukule’yi ziyaret etmiş, “İstanbul’a damgasını vurmuş böyle bir kültürü yok etmeyin” çağrısında bulunmuş…

Acaba faydası olur mu?

AKP’li belediyeler, kentsel dönüşüm adı altında, gözüne kestirdiği değerli alanları boşaltıyor… Garibanları zorla yerlerinden yurtlarından ediyor… Sulukule örneklerden sadece biri…

İnternette, akademisyenler başta olmak üzere duyarlı yurttaşlar imza topluyor… Diyorlar ki:
–  Yerel yönetimler tarafından özellikle tarihi kent merkezlerine ve yasadışı yapılaşmış konut bölgelerine yönelik olarak başlatılan kentsel müdahaleleri kaygıyla izlemekteyiz.
–  Yerel yönetimler; üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının eleştirilerini dikkate almadan projeleri hayata geçirmektedirler.
–  Bunu yaparken yaşayanları dışlamakta, görmezden gelmekte ve onların rızalarını aramamaktadır.
–  Yerel yönetimler, toplumun en fazla dışlanmışlık sorunuyla karşı karşıya olan gruplarını hedef almakta, örgütlenemeyen ve hakkını arayamayan insanları seçmektedirler.

Özetle… Kentsel dönüşüm devlet gaspına dönüşmektedir. Demokrat bir ülkede insanları yerlerinden yurtlarından eden bir sosyal proje geniş bir katılım ve danışma olmadan yürütülemez.
Böylesine ancak faşist rejimlerde rastlanır.

Milliyet / 07.05.2008