Kentsel dönüşüm insanları yerlerinden etmemeli

İskender Dörtoluklar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi, “Kentsel dönüşüm olarak adlandırılan kentsel yenileme ve sağlıklaştırma çalışmaları yapılırken en başında genel ilkelerin ve stratejilerin belirlenmesi çok önemlidir” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi kentsel dönüşüm için odağında insan olan, doğaya saygılı, halkın karar süreçlerine katıldığı, insanları yerlerinden etmeyen, kent planlarına uyumlu, kültürel ve tarihsel mirası geleceğe taşıyan, sadece fiziki değil sosyal ve kültürel çevrenin yaşam kalitesinin de yükseltildiği kent yenileme, sağlıklaştırma projelerini desteklediklerini belirtti. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi, “Geçtiğimiz günlerde  Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın yapmış olduğu helikopter gezisi sonucu 25 kentsel dönüşüm bölgesinin belirlendiği ve kentsel dönüşümün İzmir’den başlatılacağı haberleri basında yer almıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde var olan  çalışmaların yanı sıra yapılan açıklamalar bazı belirsizliklere yol açmıştır. Kentsel dönüşümü, sadece yasa dışı ya da yıpranmış yapıların yıkılarak daha yüksek yapılarla fiziksel olarak yenilenmesi olarak algılayan anlayış büyük sorunlar taşımaktadır. Bu nedenle uzman odalarımızın mesleki alanlarına giren kentsel yenileme ve sağlıklaştırma konusunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kentlerimizin öncelikli sorunu, sağlıksız ve güvensiz mevcut yapı stokunun ve yerleşim alanlarının nasıl daha güvenli, sağlıklı, standartları yüksek nitelikli yapılara ve yaşam alanlarına dönüştürüleceği sorunudur. Kentsel dönüşüm olarak adlandırılan kentsel yenileme ve sağlıklaştırma çalışmaları yapılırken en başında genel ilkelerin ve stratejilerin belirlenmesi çok önemlidir. Kentsel dönüşüm uygulamalarının, fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan belirtilen amaçlarını bütünsel olarak gerçekleştirebilmesi, öncelikle sürece katılacak tüm aktörlerin yer aldığı örgütlenme biçiminin oluşturulmasına ve finans kaynaklarının tarif edilmesine bağlıdır” şeklinde konuştu.

‘Yasa tasarısı bir idam fermanıdır’
Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Hasan Topal, kentsel dönüşüm için yapılan açıklamanın bir uyarı niteliğinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi’ hakkındaki Kanun Taslağı çerçevesinde yapılan açıklama bir uyarı niteliğindedir. Bu nitelikteki tüm yasalar insanlara daha güvenli kentlerde yaşama fısatı sunar. Ancak bu yasa tasarısı bir idam fermanı olduğunu ortaya koyuyoruz. Bu bildirideki ilkelerle hareket edip, parlamentonun da bu ilkelerle İzmir’den yükselen  sese kulak vermesini istiyoruz. Bu mesele partiler üstü bir toplumsal sorundur. Bunu endişeyle karşıladığımızı söyleyebilirim.”

‘Kentimize ait bilgiler afet verileri elimizde yok’

İzmir’de afetlere karşı önlem alınacak veri birikiminin olmadığını vurgulayan ve çözüm üretmeye yolunun gösteren TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Izmir Şube Başkanı Ayhan Emekli, “Kentimize ait bilgiler elimizde yok. Afetlere karşı riskin hangi bölgelerde yoğunlaştığını ve yapı stoğunu ortaya koymalıyız. Net bilgilerin elde edilmesi sonraki çalışmaların alt yapısını oluşturacak. Kentsel dönüşüm ya da  bir başka yapı oluşturulması için bu veriler çok önemlidir” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Expres – 11.04.2012