Kentsel darbe de Meclis’te

Başbakan dış politikaya kilitlenirken Başbakanlık’ın ‘yağma yasaları’ da TBMM gündeminde

 

Kentsel darbe de Meclis’te

AKP Milletvekili Bayraktar ve 14 milletvekilinin imzasını taşıyan tasarı, imar rantı yükselen tüm semtlerde eskiyen yapılaşmayı yenilemekvedeprem riskini azaltmakbahanesiyle yeni emlak pazarı oluşturmayı amaçlıyor.

 

OKTAY EKİNCİ

Türkiyenin gündemi dış politikaya kilitlenirken TBMMnin gündeminde yine yağma yasalarıvar.

Kamuoyunun İsrailin kınanmasıyla ilgilendiği geçen hafta, ormanlarımızı, sitlerimizi ve tarım arazilerimizi maden ocaklarına açan yasa TBMMden geçti. Bu hafta da kentsel rantların pazarlanmasını hedefleyen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları düzenleyen tasarı genel kurul gündemine alındı.

AKP İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 14 milletvekilinin imzasını taşıyan tasarı, imar rantı yükselen tüm semtlerde eskiyen yapılaşmayı yenilemekvedeprem riskini azaltmakbahanesiyle yeni emlak pazarı oluşturmayı amaçlıyor.

2005’te yürürlüğe giren 5393 sayılı yeni Belediye Yasasının kentsel dönüşümle ilgili 73. maddesini ayrıntılı düzenlemelerle değiştirmeyi öngören tasarı yasalaşırsa seçim öncesi yeni rant yaratma projeleri hemen devreye girecek.

Çünkü tasarıya göre, gayrimenkul getirisi yükselen bölgelerde belirlenecek kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yeni emlak pazarı yaratabilmek için acele kamulaştırmalarla yeni inşaatlara uygun kent içi alanlarelde edilecek.

Buralardaki yapılar da yıkılarak oluşturulacak lüks yerleşimler için taşınmazları ellerinden alınan sakinlerin başka semtlere kentsel sürgünler olarak taşınmalarında TOKİ ile işbirliğini de öngören tasarı, projelerde en az 5 hektarlık alanı da zorunlu kılıyor.

Yargıya müdahale

Uygulamaların belediyelerle anlaşacak firmalara yaptırılmasına serbestlik sağlayan tasarı, projelere dava açılması halinde mahkemelerin karar almalarına da koşulgetiriyor.

İlk kez bir yasada yargı denetimine ve yargı bağımsızlığına müdahale edilen düzenlemeye göre, mahkemeler ancak açıkça hukuka aykırılık saptarlarsa ve bunun da hangi yasanın ihlaliyle oluştuğunu belirtirlerse iptal ya da yürürlüğü durdurma kararı verebilecekler…

Kamuoyuna açıklanmalı

Büyükşehirlerdeki kentsel dönüşüm alanlarını belirleme yetkisini sadece Büyükşehir belediyelerine tanıyan, böylece ilçe belediyelerinin onayı olmasa bile kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş yerlerdeki tüm imar ve yapı izni yetkilerini de Büyükşehir yönetimlerine bağlayan tasarı, bu hükümleriyle de yerel yönetimlerdeki demokratikleşme hedeflerinde geri adımolarak yorumlanıyor.

AKPnin rant ekonomisi politikalarını yakından izleyenlerin özelikle seçime bir yıl kala daha da çoğalmasını bekledikleri bu türden yağma düzenlemelerinin TBMM dışında genel kamuoyu gündemine de taşınarak tartışılması giderek önem kazanıyor.

Tasarı yasalaşırsa bunun İstanbuldaki CHPli ilçe belediyesi yönetimlerinin imar haklarını ele geçirme operasyonuna da dönüşebileceğini belirten gözlemciler, özellikle muhalefet liderlerinin TBMM gündemini de ulusal tartışma ortamına taşımalarıgerektiğini vurguluyorlar…

Kaynak: Cumhuriyet – 14.06.2010