Kentlilik bilinci aşılanacak

YİRMİ ÜÇ ay önce kurulması planlanan ve tüzük çalışmalarına başlayan Akhisar Kent Konseyi, toplandı ve çalışmalarına başladı. Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma, hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinde yönetimin ilkelerini hayata geçirmek amacıyla kurulan konseyde Cemal Gürmen, İbrahim Ata, Feza Yavuzkasap, Erkin Güney, Evren Balgöz, Sema Çolakoğlu, ve Muzaffer Doyduk, Yüretme Kurulu’na seçildi. Üyelerden Muzaffer Doyduk, yeni yönetim olarak yeni bir tüzük oluşturup, Akhisar’a uygun hale getireceklerini, Reşat Bey Anıtı Projesi’ni gerçekleştireceklerini söyledi. Kent arşivinin oluşturulması için de önerge verildi.

SEMA ÇOLAKOĞLU

Star Ege – 24.02.2007