Kentlere göç, orman yangınlarını artıracak

Kentlere göç, orman yangınlarını artıracak

Kırsal kesimlerden kent merkezlerine düzensiz göçün, yakacak ihtiyacı için ormandan çıkarılan emvalin artık çıkarılmamasına neden olduğu, bunun da yanıcı madde birikimine ve şiddetli yangınların oluşmasına zemin hazırladığı bildirildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, orman yangınlarının, her yıl binlerce hektar verimli orman alanının tahrip olmasına yol açan, ormanların sürekliliğini tehdit eden ve çok büyük maddi kayıplara ve hatta can kayıplarına neden olan bir faktör olduğunu söyledi. Türkiye'nin, 21.2 milyon hektar olan orman alanının yarıya yakın kısmının, hassas alanlarda bulunduğunu belirten Bilgili, "Resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 1937 yılından beri toplam 83 bin yangında, bin 584 milyon hektar ormanlık alan orman yangınlarından etkilenmiştir" dedi.

Göç, yangın tehlikesini beraberinde getiriyor

Orman yangını tehlikesinin, "yanıcı maddelerin miktarı ve yanmaya uygunluğunu" ifade ettiğini belirten Bilgili, şöyle devam etti: "Son yıllarda kırsal kesimlerden kent merkezlerine düzensiz göçün bir sonucu olarak terk edilen tarım arazileri, orman alanlarında göreceli bir artmaya sebep olsa bile yangın tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Terk edilen tarım ve mera alanlarının orman rejimine katılmasının yanında, yakacak ihtiyacı için ormandan çıkarılan emval artık çıkarılmadığı için yanıcı madde birikimi ve sürekliliği artmakta ve sonuç olarak bu durum, yangın tehlikesini artırarak daha şiddetli yangınların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Geçmişte benzer sosyo-ekonomik süreçleri yaşamış olan Güney Avrupa ülkelerinin bugün yaşadığı yoğun yangın problemi, önümüzdeki yıllarda artan bir şekilde ülkemizde de hissedilmeye başlanacaktır."
Bilgili, son yıllarda konutlarda doğalgaz kullanımının da yakacak olarak kullanılan odun ürünlerine olan talebi azaldığını ifade ederek, bu durumun, daha önce çıkarılan ve yakacak olarak kullanılan emvalin ormanlarda kalması sonucunu doğurduğunu ve dolaylı olarak yangın tehlikesini artırdığını söyledi.
Orman yangınlarının çok boyutlu bir olay olduğunu ifade eden Bilgili, konuyla ilgili çalışmaların sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan ele alınarak incelenmesi gerektiğini, bunun için de çok disiplinli bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.
 
Haber Ekspres/ 08.04.2008