KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Çalışma Grubu 28 Şubat 2007 tarihinde toplandı. Toplantıda; "Bulundukları bölgelerdeki/illerdeki kentsel ve kırsal alanlarda yerel yönetim reformu paketi olarak anılan yasaların uygulamaları ile ilgili yaşanan, özellikle yerel yönetim uygulamalarından kaynaklanan sorunlar" konusunda İKK'lardan gelen yazılar değerlendirildi ve yazı göndermeyen İKK'lara yeniden bir hatırlatma yapılmasına karar verildi.

Toplantıya, Özgür Cemile Göktaş (TMMOB), Ülkü Özer (İMO), Rıza Soypak (JMO), Perihan Kiper (ŞPO) katıldı.

Çalışma Grubu bir sonraki toplantısını, 28 Mart 2007 Çarşamba günü "Kent yönetimine katılım için kent konseyleri bir araç mı?" gündemi ile yapacak.

TMMOB.org.tr 01.03.2007