Kentleşme Şurası 2009 Deneyimi Panelleri Gerçekleştirildi

Şubemizin Türkiye’de kentleşme alanında ilk defa Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yapılmış olan Kentleşme Şûrası deneyimini, Şuraya İzmir’den katılan şura komisyon üyelerinin aktarımıyla meslektaşlarımıza ve ilgili kesimlerle paylaşmak amacıyla düzenlediği “‘Kentleşme Şûrası 2009’ Deneyimi” başlıklı panel dizisi 9-16-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Panellerin ilki, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde, “Mekânsal Planlama Sistemi ve Kurumsal Yapılanma Komisyonu” sunumuyla gerçekleşitirildi. Komisyon üyesi Yönetim Kurulu Başkanımız Gökhan Erkan’ın, şura çalışmaları hakkında genel bilgileri aktarmasının ardından komisyon üyeleri Semahat Özdemir ile Sezai Göksu komisyonun çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

“İklim Değişikliği, Doğal Kaynaklar, Ekolojik Denge, Enerji Verimliliği ve Kentleşme Komisyonu”nun çalışmalarını Nesrin Özdemir; “Kentsel Dönüşüm, Konut ve Arsa Politikaları Komisyonu”nun çalışmalarını Hülya Koç ve Hüseyin Ülkü; “Yerel Yönetimler, Katılımcılık ve Kentsel Yönetim Komisyonu”nun çalışmalarını ise Muhammed Aydoğan’ın aktardığı ikinci panelimiz 16 Ekim 2010 tarihinde Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi’nde gerçekleştirildi.

23 Ekim 2010 tarihindeki üçüncü panelimizde, “Kentsel Teknik Altyapı ve Ulaşım Komisyonu”nun çalışmalarını Yıldırım Oral; “Bölgesel Eşitsizlik, Yerel Kalkınma ve Rekabet Edebilir Kentler Komisyonu”nun çalışmalarını Sibel Ecemiş Kılıç ve Akın Kazançoğlu; “Kentsel Miras, Mekân Kalitesi ve Kentsel Tasarım Komisyonu”nun çalışmalarını Emel Göksu; “Kentlilik Bilinci, Kültür ve Eğitim Komisyonu”nun çalışmalarını ise Arife Karadağ sundu.

Komisyon üyelerinin sunumlarından sonrasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ndan Mehmet Nazım Özer Kentleşme Şûrası Komisyonların çalışmalarıyla oluşturulan Türkiye Kentsel Gelişme Stratejisi (KENTGES) çalışmalarını aktarmasıyla panelimiz sona erdi.

Değerli konuşmacılara ve dinleyicilere katılım gösterdikleri için teşekkür ediyoruz.

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImage