KENTGES Resmi Gazete Yayımlandı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Kentsel Gelişme İçin Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi"nin (KENTGES) sonuç dokümanı ; “KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023)” Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.10.2010 tarih ve 2010/34 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 4 Kasım 2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Ön hazırlık çalışmaları Nisan 2007'de başlatılan, ilk aşaması 30 Mayıs 2008 – 4 Mayıs 2009 tarihleri arasında istişare toplantıları, Kentleşme Şurası Komisyonları ve Genel Kurul Çalışmaları ile tamamlanan ve ikinci aşaması 3 Mart 2010 tarihinde deklare edilerek sonuçlandırılan Sürdürülebilir Kentsel Gelişme İçin Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi"nin (KENTGES) projesi ülkemizin mekânsal planlama, yerleşme ve yapılaşma konularında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 yılını hedef alan bir kentleşme ve imar vizyonu olarak sunulmuştur.

Kentleşme Şurası ve KENTGES çalışmalarına, 151 farklı kurum ve kuruluştan yaklaşık 500 uzman katkı sağlamıştır. KENTGES Kentsel Gelişme Stratejisinin hazırlanması hususu; 2010–2012 Orta Vadeli Program, 2010 yılı Programı ve AB Müktesebatına Uyum Programı çerçevesinde yapılacak olan ikincil düzenlemeler kapsamında yer almaktadır.

KENTGES; ulaşım, altyapı, konut ve arsa sunumu, afetlere hazırlık, koruma, iklim değişikliği, yaşam kalitesi, sosyal politikalar ve katılım konularında, diğer strateji dokümanları ile uyumlu olarak, merkezi ve yerel düzeyde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin yol haritasını oluşturmaktadır.

Şubemizin "Kentleşme Şurası 2009 Deneyimi" Panel dizisi ile üyelerimizi bilgilendirdiği KENTGES; Kentsel Gelişme Strateji Belgesi ve Eylem Planı için tıklayınız.