KENT YAZILARI: Meslek odalarında seçim zamanı…

KENT YAZILARI

Necati Uyar
nuyar@mail.com

Meslek odalarında seçim zamanı…

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odalarında, TMMOB tüzesi uyarınca iki yılda bir gerçekleştirilmekte olan genel kurullar, şube genel kurulları ile başladı. Ocak ayında şubelerde başlayan genel kurullar, oda genel merkezlerinin genel kurulları ile sürecek ve mayıs ayında TMMOB Genel Kurulu ile sona erecek.

Geçmişten günümüze, çağdaş ve demokrat güçlerin ağırlıklı biçimde yönetim organlarında yer aldığı TMMOB’ye bağlı odaların bazı şube yönetimleri, geçmiş yıllarda zaman zaman dinci, gerici, iktidar yanlısı, işbirlikçi unsurların eline geçmiş olsa da, şubelerde, oda genel merkezlerinde ve TMMOB yönetiminde ağırlıklı olarak anayasal görevlerinin bilincinde, meslek alanlarına ilişkin doğruları söylemekten çekinmeyen, toplum yararından, emekten, demokrasiden, barıştan ve bağımsızlıktan yana tavır alan, çağdaş ve demokrat güçlerden oluşmuştur.

TMMOB ve bağlı odaların yıllardır izlediği bu çizgi, çoğunlukla iktidarları rahatsız etmiş, her iki yılda bir gerçekleşen oda seçimlerine olan iktidar ilgisini artırmıştır. Bu ilgi, sürdürülen talan politikalarına karşı yürütülen bilimsel, örgütlü muhalefetin, yandaş, işbirlikçi yönetimler aracılığıyla engellenmesi çabasına dönüşmüştür. Bu çabalar çoğunlukla hüsranla sonuçlanmış, TMMOB ve odalarımızın büyük bölümü devrimci çizgisini korumuştur.
Odaların genel merkezlerine yönelik iktidar ilgisinin bir benzeri Anadolu’da şube seçimlerinde yaşanmaktadır. Yerel yönetimlerde iktidarı elinde bulunduran yerel güçler de meslek odalarının şube seçimlerinde kendilerine yakın, kolay anlaşılabilecekleri, açıktan muhalefet yapmayacak unsurların seçilmesi için ellerinden gelen çabayı göstermişlerdir.

İktidarın kendi sularında gezinecek meslek odası yönetimi arayışı, iktidara yaranmak, iktidar olanaklarından daha çok faydalanmak, sermaye ile kol kola olmak isteyen işbirlikçi mühendis ve mimar sayısının geçen yıllar içinde artmasına neden olsa da, iktidar desteğini arkalarında hisseden, oda seçimlerinde iktidarın yanında saf tutan dinci, gerici, işbirlikçi güçler amaçlarına çoğu kez ulaşamamışlardır.

İki kesim arasında odalarda yaşanan iktidar mücadelesi sonrasında işbirlikçi kesimin yaşadığı düş kırıklığı ve kızgınlık, TMMOB’nin sahip olduğu devrimci çizgiyi savunan, toplum yararı ve emekten yana mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalıştıkları kurumlarda baskı altına alınması, sürülmesi, görevden uzaklaştırılması ile soğutulmaya çalışılmıştır.

Geçmişten günümüze, farklı meslek odalarında farklı isimler altında seçimlere katılma denemelerine girmiş de olsalar, genel olarak “Meslekte Birlik” ismini benimsemiş olan işbirlikçi güçler, kazanma olasılığını gördükleri her ortamda, iktidarın gizli ve açık büyük desteği ile seçimlere girmişlerdir.

İktidarlar değişse de üstlendikleri misyon değişmeyen bu gruplar, başlayan şube seçimleriyle birlikte son aylarda yine hareketlenmişlerdir.

İşbirlikçi güçlerin ele geçirdikleri oda yönetimlerinde sergiledikleri “anlayışlı” tavır, iktidar tarafından bu grupların elinde olan meslek odalarına farklılaşan olanakların sağlanmasıyla karşılığını bulmuştur.
Bu durum, 1980 sonrası artan yozlaşmadan payını almış, kişisel faydayı ve kendi mesleki çıkarlarını diğer her şeyin üstünde tutan ve sayıları azımsanmayacak düzeye erişmiş mühendis ve mimarları kolaylıkla yandaş haline getirmenin kolaylaştırıcısı olmuştur. Bu kesimler, birçok olayda, kendi çıkarları uğruna meslek alanlarında ülkenin geneli ve halkın aleyhine yaşanan gelişmelere karşı sessiz kalmayı tercih etmişlerdir.
Oysa ki, başta meslek odalarının yönetiminde yer alanlar olmak üzere, tüm meslek insanlarının, meslekleri adına elde etmeye çalıştıkları kazanımların, toplum yararı ve emekçi kesimlerin çıkarları ile çelişmesi asla kabul edilemez.

Bu nedenle, oda yönetimlerinde görev alanların ülkemizin tarım topraklarından kent topraklarına, madenlerinden ormanlarına, kültürel ve doğal varlıklarından kıyılarına dek, yaratılmaya ve yürütülmeye çalışılan talan politikalarına karşı, başta yargı yoluna başvurmak olmak üzere, sahip oldukları tüm birikim, güç ve olanaklarla karşı duruş sergileyecek kişilerden oluşması gerekiyor.

TMMOB ve bağlı odaların geçmişten bugüne sahip oldukları devrimci çizginin gelecekte de korunması, emekten yana, demokrasiden yana, barıştan yana, bağımsızlıktan yana, toplum yararından yana çağdaş ve demokrat yönetimlerin meslek odalarında görev üstlenmesi büyük önem taşıyor.

Bugünlerde söz, seçimi yapacak mühendis, mimar ve şehir plancılarında.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!..

Evrensel / 22.01.2008