KENT YAZILARI: Şimdi karar zamanı…

KENT YAZILARI

Necati Uyar

nuyar@mail.com

Şimdi karar zamanı…

TMMOB ve bağlı meslek odalarında yaşanan gelişmeler, odalarımızın gerçekleştirdiği mücadele, yaşadıkları zorluklar, meslek alanlarındaki gelişmeler, geçmişten bugüne Kent Yazıları’nın sürekli gündeminde olmuştur. Özellikle kente ilişkin konularda etkin olan Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası, sıkça Kent Yazıları gündeminde yer almıştır.

Meslek odalarının Anayasa’dan kaynaklanan görevleri gereği toplum adına harcadıkları çabaların yanı sıra odaların içinde yaşanan gelişmeler, iç tartışmalar da doğrudan Kent Yazıları’nın ilgi alanı içinde yer almaktadır. Meslek odalarında iç tartışmaların yükseldiği, mücadelenin sertleştiği, tarafların keskinleştiği zamanlar da hiç kuşkusuz her iki yılda bir yapılan ve en geniş katılımlı karar organları olan, şube ve genel merkez genel kurul süreçleridir.

Bu yıl da TMMOB’ye bağlı tüm meslek odalarında genel kurullar gerçekleştirildiğinden, son iki aydır Kent Yazıları’nın bir bölümü odalarda yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği yazılara dönüştü.
Geçmiş hiçbir iktidar döneminde yaşanmadığı kadar büyük kadrolaşma ve bozulmanın yaşandığı, küresel yağmanın yoğunlaştığı, yağmacıların kılıktan kılığa girdiği, işbirlikçi sayısının inanılmaz boyutlara ulaştığı günümüzde, toplum adına mücadele vermesi gereken, halkı bilgilendirmesi, aydınlatması, halk adına savunduğu değerler için mücadele etmesi gereken örgütlerde yaşanan gelişmelerin tartışılmasından daha doğal bir şey olmasa gerek.

Diğer yandan, basında meslek odaları ile ilgili gelişmelerin giderek daha çok yer tutması ise basının konuya verdiği önemden daha çok, halkın bu örgütlere olan gereksiniminin artmasından da kaynaklanıyor. Meslek odalarının yönetiminde toplumdan, emekten yana, doğal ve kültürel değerleri savunan kesimlerin bulunması, başta yargı yolu olmak üzere, yağma politikalarına karşı geliştirilen savunma mekanizmalarının işleyişi, halk adına elde edilen başarılar, bir yandan da yaşanan gelişmelerden rahatsız olan kesimlerin ve iktidarların meslek odalarına ilgisini artırıyor. Genel kurullar öncesinde meslek odalarının yönetim organlarına yönelen ilgi, üç farklı kaynaktan besleniyor. Bunlardan ilki ve hiç kuşkusuz en sağlıklı olanı, kişilerin dünya görüşlerinin yanı sıra eğitimini aldıkları meslek alanında yaşanan gelişmelere karşı durdukları noktadaki farklılaşmadır.
Meslek odalarına ilgiyi besleyen bir diğer kaynak, meslek odasını mesleki alanda ekonomik açıdan daha güçlü hale gelmenin bir aracı olarak gören düşünce yapısıdır. İlginin artmasında önemli olan üçüncü kaynak da iktidar hırsı, koltuk hevesi ve meslek odasının sahip olduğu işlevin ve gücün, yükseklere ulaşmada sağlam bir basamak olarak görülmesidir.

Meslek odalarının şubelerinde ve genel merkezlerinde yönetim görevlerine aday olanlar, her ne kadar bulundukları konum ve yola çıkış gerekçelerini dillendirirken farklı tanımlamalar yapsalar, farklı gerekçeler üretseler de, çeşitli isimler ve programlarla üyelerin karşısına çıksalar da, grupların içinde yer alanların beslendikleri kaynak her zaman tek bir kaynak olmaz.

Akan suların gerçek kaynağını gizleyen, toplanılmış havuzda sürdürülen (aslında hiç karşı çıkanın olmadığı) bir söylem birliğinin yanı sıra yaşanan sürecin heyecanı, olayların sıcaklığı ve kazanma umudu, sağlıklı pek çok unsurda geçici körlüğe neden olur. Oluşan bu heyecanlı körlük, algılamayı zorlaştırır ve kişiyi saldırganlaştırır. Geçici körlük yaşayanlar, burunlarının dibini göremezken, zaman içinde gördükleri kabusun da bağımlısı olurlar. Diğer yandan, seçimlere kadar oluşan geçici körlükten faydalanıp, söylem maskesine ustaca gizlenenler, seçim kazanılmışsa doğrudan yola çıkış amacına yönelirken, kaybedilen seçim sonrası deşifre olmadan sessizce uzaklaşma çabasına girerler.

Şehir Plancıları Odası’nın geçmiş genel kurullarından bir bölümünde olduğu gibi, bu yıl gerçekleştirilen şube seçimlerinde de benzer süreçler yaşandı. Gelişmeleri kendi havuzlarında geçici körlük içinde seyreden, kendi bulundukları havuzu en temiz ilan edenlerin bir bölümü de seçim sonrası saldırganlaştı. Maskelerle havuz içine akıp karışanlar ise çoktan yol aldı, uzaklaştı.

Şehir Plancıları Odası’nın şubelerinde tamamlanan genel kurullar sonrasında, bu hafta sonunda Oda Genel Kurulu Ankara’da toplanacak. İki gün sürecek olan Genel Kurul’un ilk gününde yapılacak görüşmelerde umudum, maskenin ardına gizlenen gerçek yüzlerin görülebilmesi. Maskelere karşı saygı gösterilerinin yerini, gerçek düşüncelerin tartışıldığı netlik platformuna bırakması.

Bu hafta sonu şehir plancıları için önemli bir karar verme zamanı.

Şehir plancıları bu hafta sonunda, sürdürülen aymaz ve saldırgan talan politikalarına karşı meslek alanının nasıl ayakta tutulabileceğinin kararını verecekler. Umudum, şehir plancılarının geçici körlük yaşamadan, mesleklerini toplumcu çizgide, doğal ve kültürel değerlerin kayıtsız, şartsız ve pazarlıksız savunu aracına dönüştürecek öncüleri seçebilmesinde.

Evrensel / 26.02.2008