KENT YAZILARI: Şehir Plancıları da teslim olmadı

KENT YAZILARI

Necati Uyar
nuyar@mail.com

Şehir Plancıları da teslim olmadı

Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin bu yıl gerçekleştirilen genel kurulu öncesinde, ortaya çıkan ve medya desteğini de arkalarına alarak kısa sürede seslerini tüm ülkeye duyuran, “Mimarlık İçin Mimarlar” grubu hakkında pek çok şey söylendi. Grubun doğrudan kendisi de bir mimar olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından desteklendiği, belediye ile bağlantısı, iş ilişkisi olan mimarların bu grubu desteklemeye yönlendirildikleri de iddia edildi.

İddialar bir yana, söylemleri ile Mimarlar Odası’nı yıllardır sürdürdüğü gelenekten uzaklaştırmayı, mimarlık mesleğini küresel sermaye yağmasının “İstanbul Malası” durumuna getirmeye heveslenen grubun, arkasındaki medya desteği hiç de azımsanmayacak boyutlardaydı.
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’ne üye olan gerçek meslek adamları, ilanı, reklamı ve yerel-küresel meslek dışı desteği bol bu oluşuma gerekli yanıtı İstanbul Şube Genel Kurulu’nda verdiler. Mimarlar Odası’nın yıllardır bulunduğu noktadan, “halkın hizmetinden” küresel sermayenin hizmetine geçişine izin vermediler. İstanbul’un izlenen talan politikalarından, yağmadan daha az zarar görmesini sağlamak amacıyla harcadıkları enerjiyi, üyelerinden aldıkları destekle büyütebilen oda yöneticileri açısından gelinen nokta oldukça sevindirici.
İstanbul’da yıllardan bu yana izlenen yağma politikalarına karşı kamuoyu oluşturulması, halkın bilgilendirilmesi ve yargı yoluyla sürece müdahale edilmesini benimseyen, bu yolda önemli çabalar harcayan bir başka meslek odasında, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde de şube genel kurulu geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirildi.

Mimarlar Odası’nda yaşanan sürece benzer bir süreç yaşandı genel kurul ve seçimler öncesinde.
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin kuruluşundan günümüze dek geçen sürenin büyük bölümünü, küresel güçlerin yerli ayağı gibi davranan kurumlar ile kavga ile geçiren Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi de bir kuşatma ile karşı karşıya kaldı.

Yerel yönetici sıfatıyla AKP içinde politika yapan plancılar ile belediyelerde üst düzey yönetici konumuna gelmiş plancıların zorlayıcılığında oluşturulan bir ekip, Şehir Plancıları Odası’nın İstanbul şube bayrağını ele geçirmek, Şube’yi küresel-yerel yağma odaklarının yedeğinde, mali gücü yükselmiş, yargıda değil, medyada boy gösteren, yerel yönetimlerin doğru ya da yanlış tüm uygulamalarında, köstek değil, destek olmayı amaçlayan bir reform (!) arayışına girdiler.

Çağdaş, demokrat ve toplum yararından yana hareket eden güçlerin kendi içindeki bölünmüşlüklerini de hesaba katarak yola çıkan bu reformist ekibin umutları, İstanbul’da yaşayan Şehir Plancıları’nın olağanüstü sahiplenmesiyle bir başka bahara kadar bu yıl da Boğaz’ın sularına gömüldü. İstanbul’da yaşayan, yaşadıkları kente mesleki sorumlulukla sahip çıkan şehir plancıları, Oda tarihine geçecek bir katılımla yağma heveslilerine gerekli dersi verdi.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleşen genel kurulda yarışan, geçmişten bugüne dek süren anlayışın sürdürülmesi iddiası ile yola çıkan ve seçimleri kazanan Demokratik Katılım Grubu’nun üyelerden gördüğü destek, şehir plancılarının yaşadıkları tüm sorunlara ve baskılara rağmen, mesleklerine ve kentlerine sahip çıkma iradesini yitirmediklerinin açık göstergesi.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleşen seçimlerin sonuçlarının, önümüzdeki hafta Oda’nın Ankara ve İzmir şubelerinde gerçekleştirilecek olan seçimleri de doğrudan etkileyeceği, iktidara yakın olma, yakın görünme, yandaş örgüt hediye etme arayışındaki bir avuç heveslinin heveslerini kıracağı açık.

Yerel seçim sürecine giren ülkemizde, gerek Mimarlar Odası, gerek Şehir Plancıları Odası ve gerekse kentlere ilişkin kendisini taraf hisseden İnşaat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Harita Mühendisleri Odası gibi meslek odalarının şubelerinde görev üstlenen ekiplerin dünyaya, Türkiye’ye ve yaşan gelişmelere bakışı büyük önem taşıyor.

Bugünkü iktidarın, YÖK’ten TÜBİTAK’a, Futbol Federasyonu’ndan Barolara ve meslek odalarına kadar hemen her tür örgütlenme içine sızmayı aşıp, yayılma, ele geçirme eğilimine girmesi de gerçekleştirilen genel kurulların önemini bir kat daha arttırıyor.

Yaşanan tüm baskılara, yönlendirmelere, bölme çabalarına rağmen İstanbul’da Şehir Plancıları Odası’nın bayrağını elden düşürmeyen şehir plancıları, övgüyü hak ediyor. Umarım, seçilen yeni yönetim bu desteğin gereğini hakkıyla yerine getirir.

Evrensel / 12.02.2008