KENT VE SAĞLIK SEMPOZYUMU

7-8 Haziran 2007 tarihlerinde Bursa Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan "KENT VE SAĞLIK SEMPOZYUMU" ilişkin sempozyum sekreteri şehir plancısı Evrim Ekiz'in çağrı metni şöyle:


"Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi, yine işbirliği halinde bir ilke imza atarak uluslar arası katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu’nun ilkini 7-8-9 Haziran 2006 tarihlerinde gerçekleştirdi. Sempozyum adından da anlaşılacağı üzere insanların çoğunluğunun bir arada yaşadığı ve paylaştığı kentlerde, sağlığın doğrudan ya da dolaylı tüm etkileyenlerinin ortaya çıkarılması, paylaşılması, tartıştırılması ve geleceğe dair çözümler üretilmesi hedeflenerek düzenlenmiştir.

Sempozyum konuları kent ve toplum, kentlerin çevre sorunları, kent ve sağlık hizmetleri ile kent ve planlama olmak üzere dört ana tema altında toplanmıştır.  

Üç gün süreli, eş zamanlı iki ayrı salonda düzenlenen ve 36 oturumla gerçekleştirilen sempozyumda 83’ü sözel, 72’si poster olmak üzere 155 bildiri sunulmuştur. 77 davetli konuşmacı konuğun bilgi ve deneyimlerini paylaşmasının yanında 70’i Bursa’dan, 144’ü Bursa dışından, 63’ü Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi’nden olmak üzere kayıtlı toplam 354 katılımcı sempozyumda bulunmuştur.

Oldukça yoğun geçen üç günün ardından geride kalan, sempozyumun farklı disiplinleri bir araya getirebilme, tartıştırıp, çözümler üretebilme başarısını göstermiş olduğu idi. Üç günün sonunda bütüncül bir bakış açısının oluşturulduğu, ortak bir dil yaratılabildiği görülmektedir. Ortaya çıkan sonuç, kent bir bütün olarak, tüm bileşenleri ile toplum yararına dönüştüğü ölçüde sağlıklı insan ve sağlıklı kentlerden söz edilebileceğidir.

Sempozyumun son oturumunda Sağlıklı Kent Planlama konusu irdelenmiş ve üç günün gözlemleri üzerinden bir sonuca varılmaya çalışılarak sonun başlangıcı kurgulanmıştır. Alınan olumlu tepkiler sonucunda gelinen nokta, bu sempozyumun bir geneli ve bütünü yansıttığı ve bundan sonra daha spesifik konular çerçevesinde bu etkinliklerin geleneksel hale getirilebileceğinin düşünülmesi ve 2007 yılında II. Kent ve Sağlık Sempozyumu’nun düzenlenmesine karar verilmesi oldu.

II. Kent Planlama Sempozyumu yine uluslar arası katılımlı olarak Sağlıklı Kent Planlama teması ile 7 ve 8 Haziran tarihlerinde iki gün süreli olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyum Sağlıklı Kent Planlama açısından sosyal ve ekonomik bileşenler, fiziksel ve çevresel bileşenler, hukuksal ve siyasal boyut ve sağlığın tartışılması üzerine kurulacak bir çatıdan oluşmaktadır. Bu çatı altında uluslar arası ve ulusal ölçekte örnekler de sempozyumda yer alarak teorik boyuta pratik anlamda destek sağlanması hedeflenmektedir.

Sağlıklı kent planlama kavramının tartışılmasındaki hedef, geleceğin ancak sağlıklı kent planlama aracı ile düzen altına alınması sonucunda yaşanılabilir olacağı, sağlıklı kent planlamanın hangi koşulların oluşması ile uygulanabileceği ve sağlıklı kentlerin yaratılmasında oynayacağı etkinin saptanabilmesidir.

Sempozyuma ilgisinin çekilmesi düşünülen hedef kitle, en başta kent plancıları olmak üzere, halk sağlığı uzmanları, sosyologlar, mimarlar, kent bilimciler, kent yöneticileri, sivil toplum örgütleri ve tüm kentliler yani kentleri dönüştüren insanlardır.

Yurt dışından bir çok örneğin de sunulacağı II. Kent ve Sağlık Sempozyumu’nda hep beraber olmak için çağrımızdır ; 7-8 haziran 2007 tarihlerinde Nilüfer Uğur Mumcu etkinlik salonunda buluşalım, söyleşelim ve paylaşalım.

ayrıntılı bilgi için tıklayınız (www.kentsaglik.org)

Evrim EKİZ
Şehir Plancısı
Sempozyum Sekreteri
"