Kent plansız büyüyor

TİCARET ODASI, İZMİR'İN EKONOMİK FOTOĞRAFINI ÇEKTİ
Kent plansız büyüyor

Oda, bin 26 sayfalık kitapta yaptığı analizde ilçelerin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri gözler önüne serdi

NİHAT DELİBAŞI (HABER MERKEZİ)

İzmir Ticaret Odası (İTO), 4 aylık sürede 28 ilçeyi gezerek "İzmir İli İlçelerinin Ekonomik Profili ve Alternatif Yatırım Olanakları"nı araştırdı. Araştırma sonunda ortaya çıkan veriler bin 26 sayfalık bir kitapta toplanırken İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, "İl genelinde katılımcı bir anlayışla planlamaya ihtiyaç var. Bu plan geçmiş planların aksine geleceği öngörmeli, kente yön vermeli" diye konuştu.

1997'den bu yana
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ilkini 1997'de yayınladıkları "İzmir İli İlçelerinin Ekonomik Profili ve Alternatif Yatırım Olanakları" adlı çalışmanın sonuçlarını, düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. 1997'den bu yana 5 kitap hazırladıklarını kaydeden Demirtaş, "Yerel seçimlere 1.5 yıldan az bir zaman kala yerel yönetimlere aday olacaklar için önemli bir referans çalışma ortaya çıktı" dedi. Araştırma için 12 İTO personelinin 4 aylık sürede 28 ilçeyi ziyaret ettiğini kaydeden Demirtaş, "Bu araştırma raporunda ilçelerimiz nüfus yapısından, turizme, sosyal yaşamına, sektörel analizine, sorunlarına kadar geniş bir yelpazede incelendi. Her bir ilçenin analizi yapıldı. İlçelerin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri gözler önüne serildi" diye konuştu.

Madalyonun öteki yüzü
28 ilçenin tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi üstünlükleri bulunduğunu kaydeden Demirtaş, "Ancak hepimizin bildiği gibi madalyonun bir de öbür yüzü var. İlçelerimiz pek çok sorunla karşılaşırken, sahip olduğu avantaj ve fırsatlardan tam olarak yararlanamıyor. İlçelerimizden Bergama'da altın rezeverleri mevcut. Beydağ'da civa çıkarılıyor. Bornova'da taşocakları bulunuyor. Ancak madenciliğe dayalı sanayi henüz istenen seviyeye ulaşabilmiş değil. İlçelerin pek çoğunda altyapı problemleri mevcut. Kanalizasyon şebekelerinin olmaması, ilçeler ve şehir içi yolların dar olması, alternatif yolların olmaması, demiryolu hatlarının karayoluna alternatif olmaması sorun yaratıyor" dedi.

Katılımcı anlayış
Kentin altyapı başta olmak üzere yaşadığı sıkıntı ve sorunlara plansızlığın yol açtığını kaydeden Demirtaş şöyle devam etti: "İzmir'in ilk planı 1839'da yapılmış. Cumhuriyet öncesinde yapılan bu planlar kitaplaştırılmış. Cumhuriyet'in ilanından sonra ise 1924'te kentin planı yapılıyor. 1954'te yapılan planda ise İzmir'in 200 bin olan nüfusunun 2000'de 400 bin olacağı öngürülerek ona dair planlama yapılıyor. Oysa kent 400 binlik nüfusa 1961'de ulaşıyor. 1973'te kurulan imar planı bürosunun hazırladığı plan ise uygulanmıyor. Öte yandan hazırlanan 25 binlik, 100 binlik planların kamu tarafından benimsenmediği gerçek. Bu yüzden yerel seçimlerden sonra kent genelinde katılımcı bir anlayışla planlamaya ihtiyaç var. Bu plan geçmiş planların aksine geleceği öngörmeli, kente yön vermeli."

Nelere dikkat edilmeli?
* Bölgenin lojistik, ticaret ve kültür merkezi olduğu dikkate alınmalı.
* Sanayi faaliyetleri kent merkezinden uzaklaşmalı.
* Ulslararası ihtisas fuarları ve kongrelerin düzenleneceği alanlar yapılmalı.
* Turizm eserleri tanıtılıp, korunmalı.
* Organize sanayi bölgeleri ve yatırıma uygun alanlar yabancılara tanıtılmalı.
* İzmir'in tüm birikimi etkin biçimde pazarlanmalı.
* Tarımsal faaliyetlerin verimliliğinin yükseltilmesi için sulama imkanlarının artırılması ve organik tarımın daha çok ilçede uygulamaya geçmesi sağlanmalı.

En büyük sorun işsizlik
İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, kentin önemli oranda göç aldığını ve bunun yol açtığı işsizlikle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş, "Yaşanan yoğun göçün neden olduğu en büyük sorun işsizlik. Türkiye ortalamasının üzerinde işsizlik yaşayan İzmir'in mahalli ve bölgesel imkanlar harekete geçirilerek istihdam yaratma yolları aranmalı, ilçelerde açılan meslek kazandırma kursları ve semtevleri projelerine devam edilmelidir" dedi.

EXPO için önlem
31 Mart'ta yapılacak oylama sonunda İzmir'in EXPO adaylığı ile ilgili durumun netleşeceğini ifade eden Demirtaş, "İzmir EXPO'yu kazandığı takdirde kent planlaması yerelin yetkilerinin alınmadan EXPO ile ilgili oluşturulacak Bakanlık benzeri ya da Bakan yetkisinde bir kişinin koordinasyonunda olmalı. Bu EXPO'yu kazanan tüm kentlerd eböyle olmuş, Sevilla'da, Aichi'de ve daha bir çok yerde" diye konuştu.

Yeni Asır / 09.01.2008