Küba’dan çevre mesajları

 
Küba Dostluk Derneği ve Çevre Mühendisleri Odası’nın (ÇMO) ortak düzenlediği “Çevre ve Kalkınma Sorununa Küba’nın Yanıtı” paneline, Küba Çevre Ajansı Başkanı Dr. Gisela Alonso ve Küba Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Uzmanı Yadira Gonzalez katıldı.
İnşaat Mühendisleri Odası’nda düzenlenen panelde konuşan Gisela Alonso, Küba Devrimi gerçekleşene kadar Küba topraklarının sömürüye, kuraklığa tabi tutulduğunu aktardı. Bu süreç sonunda bugün, azgelişmiş ülkelerin yaşadığı çevre sorunlarını Küba’nın da yaşadığına; erozyon, ağaç ve verimli toprakların yok olmasının ekosistemin bozulmasına neden olduğuna dikkat çeken Alonso, devrimle birlikte Küba’nın çevre sorununa eğilerek doğal kaynakları ve çevreyi koruma kanunları çıkardıklarını söyledi.
Alonso, Küba’da 1994 yılında Çevre Bakanlığı’nın kurulduğunu, yapılacak yatırımların çevreye zarar verip vermeyeceğinin bakanlığa kanıtlanması gerektiğini kaydetti. Madencilik, kıyı, ormancılık gibi kanunların Çevre Kanunu’nun kapsamı içinde olduğunun ve Küba devletinin, çevre stratejisine sahip olduğunun altını çizen Alonso, her kurumun çevre sorununu kendinin çözdüğünü ifade etti. Alonso, “Sorunlarımızı ve onları nasıl çözeceğimizi biliyoruz; parasızlık, teknolojisizlik ve ambargo bizi ne kadar zorlasa da bizler iyimser insanlarız, çözeceğimize inanıyoruz” dedi. Çevre sorununun tüm dünyayı ilgilendirdiğini, bu yüzden dünya kamuoyunun acilen harekete geçmesi gerektiğini belirten Alonso, sorunun toplumsal sorunlardan bağımsız olmadığını, yaşamımızı sürdürebilmek için çevreye sahip çıkmanın zorunlu olduğunu söyledi.
‘Bilim alanında da devrim yaptık’
Yadira Gonzalez ise Küba’nın devrimden önce sahip olduğu nüfusun 6 milyon olduğunu ve 1 milyonunun okuma yazma bilmediğini, bugün ise toplam 220 bilim merkezine sahip olduklarını kaydetti. Devrimden önce üç üniversiteleri ve birkaç laboratuvarları olduğunu söyleyen Gonzalez, buna rağmen kişisel çaba ve özverileriyle keşifler yapmış bilim adamları olduğunu da dile getirdi. Başkumandan Fidel Castro’nun “Devrimin ilk günlerinde, ülkenin geleceği bilim adamlarının geleceği olmalıdır” sözüne atıf yapan Gonzalez, bugün teknoloji ve bilimde kat ettikleri mesafenin gurur verici olduğunu söyledi. Küba’nın her yanına bilim yuvalarının dağıtıldığını ve 115 araştırma merkezi, 63 tane de yüksek eğitim kurumuna sahip olduklarını bildirdi. (Ankara/EVRENSEL) 09.06.2007