Kaz dağlarında altın arama ruhsatına veto

Kaz dağlarında altın arama ruhsatına veto
 
ANKARA – Danıştay 8. Dairesi, Kaz dağlarında altın arayan Koza Altın Madencilik şirketinin maden işletme ruhsatının iptal istemini reddeden Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Balıkesir, Havran ilçesi Küçükdere Köyü sınırları dâhilinde altın arayan şirketin maden arama ruhsatları ile maden işletme ruhsatının iptali istemiyle dava açıldı.

Bursa 3. İdare Mahkemesi, Maden Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca söz konusu şirkete devredilen dava konusu maden işletme ruhsatında mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.
İdare Mahkemesinin bu kararı, "siyanür liçi yöntemiyle altın madeni işletmeciliğinin Anayasal hak ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına aykırı olduğu, çevreye yaşama ve doğaya zararları verdiği öne sürülerek" temyizen incelenerek bozulması istendi.

Temyiz istemini görüşen Danıştay 8. Dairesi, eksik inceleme nedeniyle Bursa 3. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Yerel mahkeme, ilk kararında direnirse dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gelecek.

Demokrat Radyo / 01.04.2008