Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ile Nazım Plan hakkında görüşmeler devam ediyor.

5216 sayılı yasa çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmakta olan İzmir Büyükşehir Nazım Planı için Karşıyaka Belediyesi’nin oluşturacağı görüşe katkılarda bulunmak amacıyla düzenlenen toplantılara şubemizin katılımı devam ediyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak’ın başkanlığında düzenlenen 4 Nisan’daki ilk toplantıya İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Bölüm Başkanı Semahat Özdemir, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Levent Ünverdi, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası temsilcileri ile birlikte katılan İzmir Şube Başkanı Tolga Çilingir, nazım plana katkı için Karşıyaka Belediyesi’nin yaptığı çağrı nedeniyle Durak’a teşekkür etti. Bu tür toplantıların yapıcı ve yaşama geçecek bir yöntem dahilinde sürekli ve geniş katılımla sürmesi gerektiğini belirten Çilingir, Karşıyaka’nın planlama stratejisinin, olması gerekenden farklı bir biçimde eklektik, bütüncüllükten uzak bir tarz gösterdiğini, 20-25 yıl sonrası için yerel yönetimlerin vizyon belirlemede ve bunları kararlılıkla savunmada zayıf kaldıklarını belirtti. 11 ve 18 Nisan’da yapılan sonraki toplantılarda, Karşıyaka’nın ulaşım planlaması ve sektörel öneriler masaya yatırıldı. Mevcut yol şeması irdelenerek iyileştirmeler, yeni açılabilecek yol güzergahları, olası yaya, bisiklet, tramvay güzergahları, çevre yolu bağlantıları, otopark çözümleri, hafif raylı sistem geçiş güzergahı ele alındı. Kültürel tesisler, eğitim kurumları, pazar yerleri, yeşil alanlar gibi sektörler bazında değerlendirmeler yapıldı. Şubemiz İkinci Başkanı Sabri Yüksel’in de yer aldığı toplantıların devam etmesi planlanıyor. Sonraki toplantıların yine düzenli bir biçimde devam etmesi, sektörler itibariyle plan önerilerinin tartışılması hedefleniyor.