Kartal’da yağma

CHP’li belediye meclis üyesi Doğan: Kamusal alanlar usulsüz olarak imara açıldı

SİBEL BAHÇETEPE

Kartal Belediye Meclisi CHPli Üyesi İbrahim Doğan, son dönemlerde AKPli Kartal Belediyesi tarafından ilçede yapılan plan tadilat değişiklikleriyle çok sayıda kamusal alanın imara açıldığını, yasaların yok sayıldığını ve Kartalın yağmalandığını öne sürdü. Doğan, bunun en somut örneğinin Kartal Stadyumunun bulunduğu alanın imar planında değişiklik yapılarak meydanyerine ticaret ve zemin altı otoparkalanına çevrilmesi olduğunu söyledi. Söz konusu karara İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Planlama Müdürlüğünün de olumlu görüş belirtmediğini anımsatan Doğan Sözde bu düzenlemeler yapılırken, gerçek anlamda plan ilkeleri, İmar Kanunu ve en önemlisi anayasanın eşitlik ilkesi yok sayılmaktadırdedi.

Doğan, gazetemize yaptığı açıklamada, eşzamanlı plan tadilatları ile teknik ve sosyal altyapı alanları olan yeşil alan, okul, park gibi alanların, meydanların imara açıldığını vurgulayarak Kartalda sosyal donatı alanları hızlı bir şekilde, bir grup çıkar çevrelerinin ve siyasi yandaşların talepleri doğrultusunda yok ediliyor, yağmalanıyor. İlginçtir, bunun adına da kentin dönüştürülmesi ve yenilenmesi deniliyordiye konuştu.

İmara açılan yerlerin başında Kartal Stadyumunun geldiğini anımsatan Doğan, 4 Haziran 2007 tarihli, 1/5000 ölçekli Kartal Revize Nâzım İmar Planlarında meydan olarak düzenlendiğini, ancak Kartal Belediye Başkanının talebi üzerine İBB Meclis Komisyonunda alınan kararla planın ticaret ve zemin altı otoparkı olarak değiştirildiğini söyledi.

‘İmar Yasası’na aykırı’

Doğan Kartal Belediye Başkanlığı ve bu tür plan tadilatlarını onaylayan İBB Meclisi, yasalara ve İmar Kanunu’na aykırı işlem yapmıştır. Alınan karar Haziran 2008de uygulamaya konmuştur. Bu düzenleme Kartala ve kamuya zarar vermektedir. Fırsatını buldukları anda bu alanı rantiyeci kesime peşkeş çektireceklerdirdedi. Yasalara aykırı olanlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını anımsatan Doğan, dilekçeyle yazılı itirazda bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

AKPli Kartal Belediyesi yönetiminin talepleri bununla bitmiyor. Petrol-İş Mahallesindeki bir alanın okul alanından çıkarılarak konut alanına alınmasını istemiş. Bu talep yasalara ve İmar Kanununa aykırı bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde oybirliği ile kabul edilmiştir. Kartal böyle mi çağdaş, yaşanılır bir kente dönüştürülecek? Yeşil alanları, doğal dokusu yok edilerek, gökdelenler yapılarak kentleşme olmaz. Yukarıda saydığım örnekleri çoğaltmak mümkün. Kartalda odağında insan olmayan, çevreyi ve ekolojik dengeyi bozan rantiyeci planlara ve projelere karşı yasal haklarımızı tabii ki kullanacağız.

Cumhuriyet – 30.08.2008