“KARNE YÖNETMELİĞİ” SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN TÜM ÜYELERİMİZİ BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DAVET EDİYORUZ!

Bilindiği üzere Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliği uyarınca tüm şehircilik hizmetleri yeterlilik belgesine (karne) bağlı olarak yürütülmektedir. Her ne kadar planlama alanında yapılan işlerin kalitesini artırmak hedefi ile uygulamaya konulmuş olsa da,  gelinen noktada  bu yönetmelik belirtilen amacının çok dışına çıkarak meslektaşlarımız arasında adalet ve eşitlik duygusunu zedeleyen bir hal almıştır. Ayrıca bu yönetmelik uyarınca planlama alanında mesleki pratiklerin niteliğini ve meslek etiğini hiçe sayar biçimde “imzacı plancı”  kavramı ortaya çıkmış;  meslek alanında kaliteyi artırması beklenen karne kimi zaman kiralanan bir belge haline dönüşmüştür

Özel sektörde yaşanan bu sorunlara benzer şekilde kamu sektöründe planlama meslek alanı içerisinde faaliyet yürüten birçok meslektaşımızın da çalıştıkları süreler ve yaptıkları işler hiçe sayılarak mağdur edilmektedir. Bugün itibari ile gerek kamu sektöründen, gerek özel sektörden birçok plancı meslektaşımız bireysel olarak haklarını savunma noktasında girişimlerde bulunmakta ve karne düzenleyen kurum olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı`nın ilgili genel müdürlüğü ile idari süreç içerisinde gerekli süreci yürütmektedirler. Kimi üyelerimiz ise bu konuda yargı aşamasına geçmiş olup  Ombudsman veya mahkeme hazırlık aşamalarını sürdürmektedirler. Odamızla ilişki içerisinde bu konuyu bireysel olarak sürdüren üyelerimizden aldığımız bilgi ve belgelere dayanarak edindiğimiz izlenim ise üyelerimizin taleplerinin çoğu zaman muğlak ve geçerliliği tartışmalı, ciddi hukuki hatalar barındırdığına inandığımız gerekçelerle reddedildiği yönündedir.

Benzer doğrultuda Odamız tarafından karne konusunda yaşanan adaletsizlikleri dile getirip, bu hususta gerekli iyileştirmelerin yapılması adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bu Yönetim Kurulu ve bundan önceki birçok yönetim kurulu tarafından müteaddit defalar görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ancak üzülerek ifade etmek gerekir ki üyelerimizin de Odamızın da görüşleri ve talepleri doğrultusunda bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından çok sınırlı değişiklikler yapılabilmiştir. Görüşmelerimiz üyelerimiz nezdinde her seferinde belirli bir beklenti yaratıyor olmasına rağmen bugüne kadar gelinen noktada karne konusunda çok sınırlı ilerlemeler sağlanabilmiştir. Gelinen bu aşamada bu sürecin bütünlüklü ve geniş katılımlı şekilde sürdürülmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı görülmektedir.  Bu amaç doğrultusunda Oda yönetim kurullarının yönetim süreleri ile sınırlı olmayan, sürekliliği olan komisyonlar aracılığı ile bu sürecin sürdürülmesinin daha etkin ve akılcı sonuçlar yaratacağı kanaatine varılmıştır. Bu amaç doğrultusunda üyelerimizin ayrı ayrı yürüttükleri karne mücadelelerindeki gerekçeleri birleştirmek; deneyimleri paylaşmak ve daha bütünlüklü şekilde bu mücadeleyi sürdürmek adına “Karne Komisyonu”nun  kurulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyon kendi bünyesinde belirlediği takvim ve kapsam içerisinde çalışmalarını sürdürecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile olan talep ve yazışmalarda ve gerekirse yargı sürecinde hukuki destek sağlamak noktasında Şehir Plancıları Odası gerekli idari ve hukuki işlemleri üyeleri ile birlikte dayanışma içerisinde gerçekleştirecektir. Bununla birlikte, örgütlü gücümüze dayanarak tüm üyelerimizle ortak yürütülecek çalışmaların yöntem ve içeriğine dair öneriler de bu komisyon tarafından oluşturularak Yönetim Kurulu`na sunulacak ve akabinde tüm üyelerimize duyurularak destek talep edilecektir.

Bu amaç doğrultusunda 9 Nisan 2021, Cuma  gününe kadar Odamız dayanisma@spo.org.tr mail adresine bu konuda katkı sunmak isteyen tüm plancı meslektaşlarımızın kayıtlarını yaptırmaları beklenmektedir.

Uzun süredir devam eden ve meslek alanımızda kronikleşmiş işsizlik ve daralan iş alanı sorunlarını derinleştiren karne yönetmeliğinin değiştirilmesi noktasında sürecin etkin ve geniş katılımlı şekilde sürdürülebilmesi için konuyla ilgilenen veya bu konuda mağduriyet yaşayan tüm meslektaşlarımızı ilgili komisyonda yer almaya davet ediyoruz.

Bu komisyonlardan çıkacak idari ve gerekirse hukuki anlamdaki tüm taleplere Şehir Plancıları Odası olarak her türlü desteği sağlayacağımızı tüm üyelerimize saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası