Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı

"Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" TBMM gündeminde. Meclis, Plan ve Bütçe Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu tarafından görüşülen tasarı için tıklayınız.