KARABAĞLAR DA İMAR PLANINA İTİRAZA RET

(ERTAN GÜRCANER)
Karabağlar Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında, 'danışman arazisi' olarak bilinen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun danışmanı Bilgin Erünal'ın yüzde 10 hissesi bulunan arazinin konut alanından çıkartılıp 5 bin ölçekli nazım imar planı doğrultusunda metropolıtan aktıvıte merkezine dönüştürülmesine ilişkin 1000 ölçekli uygulama imar planına askı sürecinde Nivent Kurtuluş, Ertuğrul Aksoydan ve AK Parti Karabağlar Meclis Grubu tarafından yapılan itirazlar oyçokluğu ile reddedildi. Askı sürecinde itiraz dilekçesinde imzası bulunan AK Partili meclis üyeleri, oylama yapılırken meclis salonunu terk etti. Salonda kalan AK Partili meclis üyelerinin oylarına karşılık 1000 ölçekli uygulama imar planlarına yapılan itirazlar oyçokluğu ile reddedildi.
Kaynak: Yeni Asır – 22.10.2010