Karabağ: Yapılaşma başlarsa mühürlerim

Hasan Karabağ, gazeteciler için oluşturulan hatıra ormanındaki ağaçların kesilmesiyle ortaya çıkan alana inşaat yaptırmayacağını tekrarladı

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Atatürk Ormanı'nın bir bölümüne yapılacak Gemi Trafik Hizmetleri Merkez Binası ve Trafik Gözetleme İstasyonu için gazetecilerin anısını yaşatmak adına oluşturulan ormandaki ağaçların kesilmesiyle ilgili sert tavrını sürdürdü. Karabağ, "Yaşanan süreç doğru ele alınmalıdır. Belediyemize ruhsat başvurusu yoktur. Yapılaşmanın başlaması halinde mühürleriz" dedi.

KAÇAK DURUMA DÜŞER
Yürürlükteki imar planında 1. derece doğal SİT olan alanda yaşanan yapılaşma sürecinin, ilgili yasa ve yönetmeliklere dayandırılmadan işletildiğini gördüğünü belirten Karabağ, "Kurumlar arası yapılmış yazışmalarda, projenin ayrıntıları ile planlarının bulunmadığını,
inşaat ruhsatı izni alınmadığı, gelişmelere ilişkin bilgilendirilmediğimiz halde, ağaçların yapılaşmak üzere neden ve neye göre kesildiğine anlam verilemeyeceğini daha önce de söylemiştim. Biz, Belediye Kanunu'ndan gelen yetkimizi kullanarak ağaç kesimini durdurma girişiminde bulunduk. İnşaatın başlatılmasına ilişkin müteahhit firmanın birkaç gün önceki malzeme transferine de müdahale ettik. Sonra da bu sürecin hukuki açıdan sağlıklı işletilmediğini söyleyerek ve İmar Kanunu'nun 26. maddesini işaret ederek, inşaat ruhsatı başvurusu yapılmadığını bu izni almadan burada yapılaşmanın olamayacağını söyledik" dedi. Karabağ, "Kamu kurum ve kuruluşlarının hayata geçireceği yapılaşmalar için de ruhsat izni gerektiği konusu görmezden gelinmiştir. Ortaya çıkacak yapı bu koşullarda kaçak olacaktır. Belediye ve İmar kanunlarından aldığımız yetkiyle, söz konusu alanda tasarlanan yapılaşmaya karşı tavrımızı aynı hassasiyetle sürdüreceğimiz bilinmelidir" diye konuştu.

"Yazı bize dün iletildi
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, kamuoyunun da sorumluyu ararken hedef şaşırtanlara izin vermemesi gerektiğini belirterek, "Belediyemizin kuruluşunun ikinci ayında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun aldığı, projeye ya da ağaç kesimine ilişkin hiçbir ayrıntı içermeyen tahsis kararında, bir temsilci olarak memurumuzun imzasının bulunması bu sorunu yaratan asıl neden değildir. Kaldı ki yasal olarak, bahsi geçen kurul kararı da bu yapılaşma için tek ve yeterli karar değildir. Bayraklı Belediyesi'ne yasal olarak zorunlu olunan ruhsat başvurusu da yapılmamıştır. Orman Bölge Müdürlüğü ise söz konusu alanda 29 Ekim'de yapılan ağaç kesimine ilişkin bilgilendirmesini dün yazılı olarak iletmiştir. Bayraklı Belediyesi'nin çelişkili tutumu kesinlikle söz konusu değildir. Yapılaşmanın bu koşullarda başlatılması halinde üzerimize düşeni yapacağımızı, ruhsatsız yapılaşmayı izin vermeyeceğimizi bir kez daha duyururum" dedi.{nomultithumb}

Kaynak: Yeni Asır – 04/11/2010