Kamusallıktan Kırsala: Sinemada Kentsel Yaşam Tezahürleri

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube @spoizmir yürütücülüğünde, 29 Nisan Carşamba günü  saat 21.15’de “Kamusallıktan Kırsala: Sinemada Kentsel Yaşam Tezahürleri” başlığıyla İbrahim Akgül ve Doç. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak’ı konuk ediyoruz. Herkesi bekliyoruz!

#karantinaetkinlikleri