Kamulaştırmaya onay

Kamulaştırmaya onay
 
HABER MERKEZİ- Bakanlar Kurulu'nun İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Efemçukuru köyünde bulunan 35 parseli kamulaştırma kararının iptali için köylülerin açtığı dava Danıştay 6'ncı Dairesi tarafından reddedildi. Köylüler, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na başvuracak.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Efemçukuru köyünde altın çıkartmak isteyen Tüprag Metal Madencilik A.Ş.'nin isteği üzerine Bakanlar Kurulu'nun maden alanı içinde kalan 35 parsel hakkında 10 Aralık 2007 tarihinde aldığı, 3 Ocak 2008'de Resmi Gazete'de yayınlanan 'Yurt Savunması'nın gerektirdiği hallerde kullanılan acil kamulaştırma kararı hakkında 20 köylünün açtığı iptal davası, Danıştay 6'ıncı Dairesi tarafından oybirliği ile reddedildi.

Kararda, Bakanlar Kurulu'nun verdiği acil kamulaştırma kararında kamu yararı olduğu, hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.

Danıştay 6'ıncı Dairesi'nin verdiği ret kararı köyde büyük bir tepkiyle karşılandı. Köylülerin avukatı Arif Ali Cangı, bu tür davalarda verdiği örnek kararlarla tanınan Danıştay 6'ıncı Dairesi'nden bu kararı beklemediklerini söyleyerek, düzeltme için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na başvuracaklarını söyledi.

Avukat Cangı, "Yapılan işlemde madeni işletecek olan Tüprag Metal Madencilik A.Ş.'nin çıkarı, mülkiyet hakkından üstün tutulmuştur. Olağan kamulaştırma yolu bile tercih edilmemiş, tüm bireylerin katlanmak zorunda olduğu olağanüstü hallerde başvurulan kamulaştırma yoluna gidilmiştir" dedi.

Cangı, "Bu işlemin kamu yararına olduğu savunmasının da hiçbir haklı yanı yoktur. Yörede yaşayan insanlar ve diğer canlıların yaşamını riske atacak bir işletme için yapılan kamulaştırma işlemi kamu yararı yerine kamu zararına yol açacaktır" diye konuştu.

Demokrat Radyo / 28.04.2008