Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim Seminerini Gerçekleştirdik

Odamızın Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yürütülen Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitim programlarının sonuncusu 15-16 Aralık 2007 tarihinde İzmir'de TMMOB MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleşti.

Odamız üyelerinden 35 meslektaşımızın katılımı ile gerçekleşen eğitim programında şehir plancıları ve planlama ile ilişkili farklı meslek grubu mensupları; Hukuksal Çerçeve, Bilirkişilik Mevzuatı, Taşınmaz Değerlemesi ve Esasları, TMMOB ve Oda Mevzuatı ile Bilirkişilik İlkeleri, İmar ve Kamulaştırma Mevzuatı kapsamında Şehir Plancıları için önemli konular, Örnek yargı kararları gibi konularda bilgi birikimlerini ve mesleki deneyimlerini aktardı.

İki gün süren eğitim programının bitiminde düzenlenen sınav sonucunda başarılı olan meslektaşlarımız, Kamulaştırma Bilirkişiliği Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanarak, ilgili bilirkişi listelerinde yer alacaklar. Sınav sonuçları şubemiz web sitesi olan www.spoizmir. org ve odamız web sitesi olan www.spo.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. {nomultithumb}