KALKINMA AJANSLARINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA YAPILAN BAŞBAKANLIK İTİRAZI REDDEDİLDİ

Ağu 17, 2007 – 11:36 AM

TMMOB'nin "Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in iptali ve yürütmenin durdurulması için açtığı davada, Danıştay 10'uncu Dairesi'nce verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz eden Başbakanlığın itirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından oybirliğiyle reddedildi.

TMMOB, 25.07.2006 gün ve 26239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in Anayasa'ya aykırılığı nedeni ile iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvurmuş ve Danıştay 10'uncu Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararına Başbakanlık tarafından yapılan itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından oybirliğiyle reddedildi.
www.tmmob.org.tr