Kadınların sözü…

Bizleri, hem kenti kullananlar, hem de kenti planlayanlar olarak iki kez hesaba katmayanlara sözümüz var…

BASIN AÇIKLAMASI

5 Haziran 2013, Dünya Çevre Günü

Kadınların sözü…

Bizleri, hem kenti kullananlar, hem de kenti planlayanlar olarak iki kez hesaba katmayanlara sözümüz var…

Kentler yaşam biçimimizdir, kültürel değerlerimizdir, bireysel özgürlüklerimizdir, toplumsal bağlarımızdır, anılarımızdır, yani yaşam hakkımızın izdüşümüdür.

Ne tür bir kent istediğimiz sorusu, doğa ile ne tür bir ilişki içinde olacağımızda saklıdır.

Biz kadınlar doğadan ayrışmış, yapay bir çevreden ibaret, siteler, yollar ve AVM` ler ile kurgulanmış bir kentin, insanı yalnızca yabancılaştıracağını,  kimliksizleştireceğini, toplumsal dayanışmayı ve hafızayı yok edeceğini söylüyoruz;

Biz kadınlar çevreyi ve ekosistemi korumanın gerçekçi bir kent anlayışı olduğunun bilincindeyiz;

Biz kadınlar çevre alanında “aktif yurttaşlık” yoluyla yeni bir sosyal farkındalık yaratılmasında itici güç olduğumuza inanıyoruz;

“Kentli hakkı” karşısındaki engellerin kaldırılması kentsel planlama, imar ve insanca yaşama koşullarına cevap veren çevre koruma alanlarında karar süreçlerine dâhil olmak için mücadele etmeye devam edeceğiz;

Kentlerin doğa değerlerinin korunarak planlamasında, demokratik danışma ve karar oluşturma süreçlerinin her düzeyinde tam bir dayanışma ile var olacağız;

Kentsel çevrenin ve doğanın bozulmasına ön ayak olan planlama uygulamalarına, rant amaçlı kentsel dönüşüm kararlarına karşı duracağız;

Gündelik hayat konusunda da uzman olan biz plancı kadınlar, çevre hizmetlerinin yetersizliğinin, insani ihtiyaçları yok sayan yapay çevrenin gündelik hayatlarımızda bizleri daha fazla yorduğunu iyi biliyoruz;

Bizler kentlerin, mahallelerin, sokakların, evlerimizin gündelik yaşamlarımızı önemli ölçüde belirlediğinin ve etkilediğinin farkındayız;

Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını gündelik yaşamımızın felsefesi yaparak çevre dostu kent dinamiklerini canlandıracağız;

Ankara`da AOÇ, İstanbul`da Gezi Parkı, Kuzey Ormanları, Sevda Tepesi… vb doğal, kültürel, tarihi değerlerimizi, halka rağmen imara açan,  rant için doğayı katlederek ‘kent suçu` işleyen, üstelik bunun karşısında yaşama hakkını savunanlara gazla, copla, şiddetle saldıran anlayış, mutlak tarih içinde mahkum edilecektir.

“Ne yaparsanız yapın, biz kararımızı verdik” diyenlere sözümüz var:

“Ne yaparsanız yapın, biz de kararımızı verdik, doğamızın, kentlerimizin, parklarımızın katliamına neden olanların, bugünümüze ve yarınlarımıza gözdikenlerin sonuna kadar karşısında olacağız.

Çünkü KENTTE KADIN VAR!

Rantçı anlayışın, parklarımıza, yeşil alanlarımıza, doğamıza yoğun bir biçimde savaş açtığı bugünde, 5 Haziran Çevre Günü`nde tüm halkımızı parklarına, yeşil alanların  sahip çıkmaya davet ediyoruz.

TMMOB Şehir PLANCILARI Odası KADIN Komisyonu