Kadifekale ayağa kalkacak

İzmir'in kent tarihiyle yaşıt bölgede Arkeoloji ve Tarih Parkı kurulacak

Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, gecekondu alanları arasında yok olmaya yüz tutan, kentin en önemli arkeolojik ve kültür mirası Kadifekale ile eteklerindeki antik tiyatro ve çevresinin tarihsel kimliğinin ortaya çıkarılması için atağa geçti. Bu bölgenin kentle bütünleştirilerek yaşatılmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. Belediye, bu amaçla "Kadifekale – Tiyatro ve Çevresi Koruma – Geliştirme ve Yaşatma Projesi" hazırladı. Bu çerçevede, 6 bin kişilik antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması çalışmalarının da yer aldığı projeler tamamlanarak İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu.

SİT alanı genişledi
Proje kapsamında, arkeolojik yüzey araştırması yapılarak tiyatroya ve sur duvarlarına ait antik arkeolojik mimari kalıntılar ile antik tiyatronun gerçek yeri tam olarak tespit edildi. Bölge Kurulu'na sunulan "Antik Tiyatro ve Kadifekale 1.derece arkeolojik sit alanının genişlemesi" önerisi Kurul tarafından kabul edildi ve tiyatro ile Kadifekale'nin 1. derece arkeolojik SİT alanı genişledi.
SİT sınırlarının değişmesi sonucunda, antik tiyatro alanında bilimsel kazı çalışmalarının yapılabilmesi, Kadifekale ve antik tiyatronun kente ve kentliye kazandırılması amacıyla 1/5 bin ölçekli İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Kadifekale – Tiyatro ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlandı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve eki yönetmelikler gereğince hemşerilerin bilgilendirilmesi, katılımı ve görüşlerini almak için geçen 28 Ağustos ve 4 Eylül'de iki toplantı düzenlendi. 1/1000 ölçekli Kadifekale -Tiyatro ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda oluşturulacak tüm projelerin hazırlanması ve uygulaması İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde yapılacak.


Yeni Asır 17.09.2007{nomultithumb}