Kader davaları sürüyor

Kader davaları sürüyor

Allianoi antik kentinin sular altında bırakılmasına olanak tanıyan 27 Kasım 2006 tarihli Koruma Kurulu kararının ve Efemçukuru’nda altın madenciliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen ÇED Olumlu Belgesi’nin iptal edilmesi amacıyla TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından açılan ayrı ayrı iptal davaları İzmir 4. İdare Mahkemesi'nde görüldü. Davacı ve davacılar vekili Avukat Arif Ali Cangı, mahkemede Anayasa’nın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ilkesi ve su hakkı ile ilgili düzenlemelerini ve konuyla ilgili olarak Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri hatırlatarak, Efemçukuru’nda verilen ÇED Olumlu Belgesi ile Allianoi’yi sular altında bırakacak olan söz konusu Koruma Kurulu kararalarının iptalini istedi. DİHA

Birgün / 29.03.2008