Kaçak yapıya e-önlem

Kaçak yapıya e-önlem

İzmir’in her ilçesindeki imar durumu ve uygulamaları, ‘akıllı haritalar’ sayesinde bilgisayar ortamına aktarılıyor. Kaçak yapılaşmanın önüne geçileceği gibi, geleceğe yönelik planlama da kolayca yapılacak

İZMİR Milliyet

Büyükşehir Belediyesi; kent, altyapı ve coğrafi adres bilgi sistemlerinden sonra, ‘İmar Bilgi Sistemi’ni de kuruyor. Tüm ilçe belediyelerin de bağlanacağı bu uygulama sayesinde, imar uygulamaları bilgisayar ortamında rahatlıkla denetlenebilecek.
Kaçak yapılar ve kaçak kat çıkışları hem mevcut durum itibariyle hem de geleceğe yönelik olarak tespit edilebilecek. Bu amaçla kentin 1/1000’lik imar planları sayısallaştırılıp ‘akıllı haritalar’ haline getiriliyor.

Büyük fayda sağlayacak
Başkan Aziz Kocaoğlu, bilgi-iletişim teknolojilerini kullanmanın, çağın gereği olduğuna dikkat çekti, şöyle dedi: ''Sistem sayesinde planlama kontrol edilebilecek. Kamu kurumları arasında sağlıklı bir eşgüdüm kurulabilecek. İmar uygulamalarıyla ilgili analiz imkanı doğacak.''
İmar Bilgi Sistemi’nin belli-başlı faydaları ise şöyle:

  • İlçe, belde ve köyler bir bütün olarak ele alınacak.
  • İmar planları ile haritalar, Coğrafi Adres Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında derlenen bilgi ve fotoğraflarla eşleştirilecek. Böylece mevcut kaçak yapı ve katlarla, imar planlarına aykırı uygulamalar belirlenecek.
  • İmar uygulamaları, geleceğe dönük olarak takip ve kontrol edilebilecek. Bilgilerin sürekli yenilenmesi sayesinde yapılaşma da kontrol altında olacak.
  • Emlak ve reklam vergileri kaçakları önlenecek.
  • Bir yerde ne kadar yapı, yol, asfaltlama yapıldığı sisteme işlenecek. Böylece kente ilişkin her tür bilgi tek yerde toplanacak.
  • Belediye birimleri arasındaki yazışmalar ortadan kalkacak. Çünkü her birim, bilgiye rahatlıkla ulaşabilecek.
  • Belediyelerin etkinliği artacak. Takip-kontrol mekanizması hız kazanacak.
  • Her yapının konut mu yoksa ticarethane mi olduğu bilinecek.

    Milliyet Ege / 14.01.2008