İZMİR’İN KÜLTÜRPARK MÜCADELESİ

“BİR PARK, BİR FUAR, BİR ÇUKUR”

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak kentin gündeminde geniş yer tutan konularla ilgili online söyleşilere KÜLTÜRPARK ile devam ediyoruz.
1 Ocak Cuma günü saat 20:30’da “İzmir’in Kültürpark Mücadelesi / Bir Park, Bir Fuar, Bir Çukur ” başlığıyla Kültürpark Platformu Üyesi Kubilay Mutlu ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutluer’i konuk ediyoruz. Söyleşimiz şubemizin YouToube kanalından canlı yayınlanacaktır. Herkesi bekliyoruz! 🌿
Şubemizin YouTube kanalına abone olmak için tıklayın https://www.youtube.com/channel/UCDwLnPBRiSEn8GiE1ml-YvQ

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutluer

2016 yılında Kültürpark Revizyon Projesinin gündeme geldiği dönemde İzmir’in farklı alanlarında sermayenin projeleri de hız kazandığı, Kültürpark Revizyon Projesi de başta Basmane Çukuru olmak üzere Kültürpark’ın çevresindeki girişimleri tetiklemiş ve kentteki talan projelerinin bütünlüklü bir şekilde tartışılacağı bir zemin ortaya çıkmıştı.  Kültürpark mücadelesi bu anlamda etkileri itibariyle kendini de aşan bir önem taşıdığı, bu dönemde kentte gündeme gelen talan projelerine karşı yükselen muhalefette Kültürpark mücadelesi ve pratikleri önemli bir yer tuttuğu düşünülmektedir. Bu sunumda Kültürpark Revizyon Projesini gündeme geldiği dönem icerisinde ve çevresi ile birlikte ele alınacak, Kültürpark Mücadelesinin etkileri ve ortaya çıkardığı zemin ele alınacaktır.

Kültürpark Platformu Üyesi Kubilay Mutlu

Kültürpark örneğiyle yaşam alanları savunusu için alternatif modeller üzerine düşünmenin yansıra Kültürpark tarihine de referanslarla, nasıl bir Kültürpark istiyoruz sorusuna yanıtlar aranacaktır. Tarihsel hikayeler nostaljik atıflarla aynen yeniden üretilmesi gereken donmuş nesneler değildir. Bu açıdan da Kültürpark tarihi onu anlamak isteyenler için kendisini oluşturan ilişkisel süreçleri anlamada zengin tarihsel referanslar sunmaktadır. Behçet Uz’a referansla onu bir “Halk Okulu” olarak görme biçimlerimiz, onu dört duvar içerisinde betonarme yapılar olarak görenlerden bu ilişkisel süreçlere yaptığımız vurgular açısından farklılaşmaktadır.