İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HAKINDA AÇIKLAMA

20.03.2021 tarihinde Resmî Gazetede saat 02.00`de yayınlanan baskın bir Cumhurbaşkanı kararı ile 11/05/2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarih ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu ile onaylanan ” Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” feshedilmiştir.

İstanbul Sözleşmesi`ni fesheden erkek egemen zihniyet savunanları, şiddet görenleri, kadınları, LGBTİ+`ları, çocukları yok saymıştır. Yasalarda Sözleşmenin getirdiği düzenlemeleri yapmak yerine şiddetin önlenmesi için hukuki bağlayıcılığı bulunan sözleşmeyi kaldırmak eril şiddeti, eril adaleti, katilleri güçlendirmekten, korumaktan başka bir niyeti barındırmamaktadır. Kadınların, cinsel yönelimleri sizin gibi olmayanların, sömürülen halkların üstüne basarak getirmek istediğiniz içi sadece para dolu olan gerici politikalarınızdan korkmuyoruz. Yaratmak istediğiniz korku rejiminizin karşısındayız. Aile  yapısını ve toplum düzenini bozduğunu iddia eden safsatalarınız da, oluşturmaya  çalıştığınız eril hegemonya da yerin dibine batsın.

Biz  kadınlar korkmadan,yanyana duracak, İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz!

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu