Üç ilin imar planı onaylandı

Muğla, Aydın ve Denizli illerini içine alan "1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planları"nın Çevre ve Orman Bakanlığı'nca onaylandığı belirtildi.
Çevre ve Orman Muğla İl Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, sözkonusu planın onaylandığına dair bilginin, kaymakamlıklara, belediyelere ve ilgili tüm kuruluşlara bildirildiği, 7 Ağustos 2007 tarihinden itibaren de, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü panosunda planın bakanlıkça onaylandığına dair ilanının, askı süresinin başladığı belirtildi.
İlgili kişi ve kuruluşların, bu tarihten itibaren bir aylık askı süresi içinde, Çevre Düzeni İmar Planlarıyla ilgili itirazlarını, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'ne ve Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü'ne yapmaları gerekiyor.
Planda dikkat çekilen hususlar arasında, Muğla ilinin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikler, ilin önemli bir bölümünün Özel Çevre Koruma Bölgesiyle, Doğal ve Arkeolojik sit alanlarından oluştuğu, ilin her köşesinin turizm sektörü açısından ayrı özellik taşıdığı gibi hususlar yer almaktaydı. Yetkililer, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planlarını yaptırma ve onaylama yetkisinin, Çevre ve Orman Bakanlığı'na ait olduğunu belirtiyor. 7 Ağustos 2007 tarihinde başlayan 1 aylık itiraz süresi içinde, yapılan itirazlar sonunda Çevre Düzeni İmar Planları ile ilgili sürecin nasıl işleyeceği konusu merakla bekleniyor.

Haber Ekspres – 12.08.2007