I. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen I. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu 24-25-26 Kasım 2010 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Doğal-yapılaşmış-beşeri çevreler arasındaki ilişkileri değerlendiren, bu çevrelerin planlanmasında, tasarımında ve gelişim stratejilerinin belirlenmesinde sayısal yöntemler kullanan ve geliştiren araştırmacıları, kamu görevlilerini, programcıları, yazılımcıları, meslek örgütlerini, meslek adamlarını, sektörün kanaat önderlerini ve öğrencileri buluşturmayı, planlama ve tasarım olgusuna yeni soluk ve açılımlar getirmeyi amaçlayan Sempozyum için önemli tarihler:

ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH: 15 HAZİRAN 2010

KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN DUYURULMASI: 15 TEMMUZ 2010

TAM METİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH: 15 EYLÜL 2010

SEMPOZYUM TARİHİ: 24-26 KASIM 2010 olarak belirlenmiştir.

Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.