Hızlı trende, Alaybey tüneli tehlikeye girdi

Hızlı trende, Alaybey tüneli tehlikeye girdi

Aliağa-Menderes projesinin Karşıyaka'daki yeraltı bölümünde yapılacak 3 istasyon için, firma ile belediye anlaşamadı

ERTAN GÜRCANER

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin TCDD ile ortaklaşa hayata geçirdiği Aliağa-Menderes Hızlı Tren Projesi kapsamında inşa edilen 3 kilometre uzunluğundaki Karşıyaka tüneliyle, yeraltındaki 3 istasyonun yapımı sırasında sorun çıktı. Tünelin zeminini güçlendirmek için bir takım ek imalatlar yapan firma ile Büyükşehir Belediyesi arasında maliyet konusunda anlaşmazlık yaşandı. Sorun Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu'na taşınırken, yüklenici firmanın haklı bulunması halinde belediyenin maliyetleri düşürmek için daha önce yeraltında yapmayı öngördüğü Alaybey İstasyonu'ndan vazgeçebileceği öğrenildi.

Su miktarı yüksek
Karşıyaka istasyonunda yapımı devam eden tünel inşaatı sırasında zemindeki su miktarının yüksek olması ve binaların tünel inşatına çok yakın bulunması risk oluşturunca sorun bir çok denemenin ardından büyük barajlarda uygulanan özel bir yöntemle aşıldı.
Binalarda kaymalara ve çökmelere neden olmamak için Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatla binalar arasında kalan bölgedeki sulu zemine çeşitli noktalardan özel karışımlı, çabuk donabilen beton enjekte edildi. Zaman zaman tünel ve istasyon inşaatları bölgedeki su miktarının yüksek olması nedeniyle çökme tehlikesi dikkate alınarak durdurulurken alınan ek önlemler inşaat maliyetlerini de artırdı. Belediye ile yüklenici Hiperbol-Yertaş-Farsel Ortak Konsorsiyumu, yapılan harcamaların miktarı konusunda anlaşmazlığa düştü.
Yüklenici firma, Büyükşehir Belediyesi'nin ödemeyi taahhüt ettiği rakamdan yaklaşık 4 milyon YTL daha fazla hesap çıkarınca yüklenici firma ile belediye arasındaki anlaşmazlık Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na taşındı.
Taraflar arasında imzalanan anlaşmazlık tutanağı, kimin haklı olduğunun belirlenmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu'na gönderildi.

İhalenin feshi gündemde
Yüklenici firmanın ek önlemler için harcadığı rakamın ihale bedelinin yüzde 16-17'sine ulaştığını öne sürerek belediyeden bu parayı talep etmesi Büyükşehir Belediyesinde sıkıntı yarattı. Kamu İhale Yasası uyarınca anahtar teslimi yapılan ihalelerde idare tarafından yüklenici firmaya ihale bedelinin ancak yüzde 10'u oranında ek ödeme olanağının sağlanması Büyükşehir Belediyesi'nde projeyle ilgili olarak çeşili önlemlerin alınmasını da gündeme getirdi.
Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu'nun yüklenici firmayı haklı bulması halinde üç istasyonla yeraltı tünelinin yapımını üstlenen firmanın ihale bedeli olan 49 milyon YTL'lik hak ediş bitene kadar imalat yapacağı ardından da yasa gereği yarım kalan diğer işler için ödeme yapılamayacağı dikkate alınarak sözleşmenin tasfiyesinin gündeme gelebileceği ifade edildi.
TCDD'ye 80 kilometrelik Aliağa-Menderes Demiryolu Hattı'ndaki inşaatların 28 Mart 2008 tarihine kadar biteceğini imzaladığı protokolle taahhüt eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşmenin tasfiyesi halinde yarım kalan inşaatlar için yeniden ihaleye çıkma olasılığı zayıf olduğu için Büyükşehir Belediyesi sorunu aşmak için başka alternatifler üzerinde durmaya başladı.

Yeni Asır / 24.12.2007 {nomultithumb}