Hukukun gömüldüğü çukur

Kültürpark’ın altına otopark yapılması projesi ilk günden beri kabul görmedi.

Toplumun bütün kesimleri ayaklandı. On binlerce imza toplandı. Davalar açıldı.

Büyükşehir Belediyesi önce bir hata yapıldığını,’’Yer altı otoparkının,bitki  dokusuna zararlarına ilişkin bilimsel rapor olmadan inşaata devam etmeyeceğini’’ açıkladı.

Kazı çalışmaları yavaşlatıldı.

Raporu vermesi gereken üniversite yok sayıldı.

Çünkü görüşünü daha önce açıklamıştı.

Bilimsel değerler içermeyen ‘sipariş’’ bir raporla  park kazılmaya devam edildi.

Belge ve bilgileri yetersiz bulan yargı, inşaatı durdurdu.

Müteahhit firmanın hızı kesilemedi.

Gündüz susan iş makineleri,gece beton dökmeye devam etti.

12.01.2006 tarihinde gece saat 22.45’te parka beton  dökülürken arkadaşımız Denizhan Güzel olay yaratan fotoğrafları çekti.

Mahkeme kararına rağmen   20 gün süre ile devam eden inşaat ancak böyle durdurulabildi.. Şantiye geri çekildi.

Kentin akciğerinde açılan beton çukuru, haklı gösterme çabası ise devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yargıyı etkileyecek bir dizi açıklamalar yaptı.

Açıklama, Kültürpark’ta bilirkişinin inceleme yapacağı, rapor hazırlayacağı güne denk getirildi.

İşte bu Aziz Başkan’a hiç yakışmadı. Ondan böyle bir davranış biçimi beklemezdim.

Çeşitli ülkelerden örnekler verilen  açıklama çok iyi hazırlanmıştı. Jürinin etkilenmesi için bütün araçlar kullanılmıştı.

Karar aşamasındaki bir davayla ilgili  yorumda bulunmanın ‘etik’’ olmadığını sayın Kocaoğlu, herkesten iyi bilir.

Bizim bilmediğimiz, merak ettiğimiz şey, inşaata ilişkin ısrarıdır.

Yargıya, Meslek odalarına, bilim adamlarına,basına, halka rağmen ‘Mutlaka yapacağım’’ demesidir.

Sadece İzmir’in değil, bütün Ege’nin simgesi konumundaki bir park için sayın Kocaoğlu’nu  daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz.

Halit TUNÇ – 22.03.2007 – Star{nomultithumb}