Hukuka ‘meydan’ okuyor

Uygulamaları sürekli yargıya taşınan Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyor

Hukuka ‘meydan’ okuyor

 

Çevre imar planı, demokrasi meydanı ve Sümerpark gibi imar uygulamaları nedeniyle mahkemenin yolunu tutan Zeybekci, son olarak Valilik Meydan Projesi kapsamında olmamasına karşın Kız Meslek Lisesi binasını yıktırdığı için davalık oldu.

SEDAT KURT

DENİZLİ- Denizli Belediyesi, Valilik Meydanı Projesi kapsamında olmamasına karşın yıktığı Kız Meslek Lisesi binasının hesabını yargıda verecek. Daha önce de yurttaşların ve meslek örgütlerinin açtığı davaların büyük bölümünü yitiren belediye yönetiminin, önemli miktarda kamu zararına neden olduğu belirtiliyor.

Denizli Valiliği tarafından açılan yarışmayı kazanan projeye göre, kent merkezinde yeni bir meydan kazandırılması amaçlanıyordu. Denizli Valiliği’nin mevcut binasının da yıkılarak, çevresindeki kamu bina ve arazilerini de içine alacak şekilde büyük bir meydan öngörülmüştü. Projenin uygulayıcısı Denizli Belediyesi, meydan çalışması sırasında bir takım onarımlara gitti. Mimarının da onayı alınarak daha önce meydanın altından geçmesi düşünülen yol, yer üstüne alındı. Bunun için mevcut Kız Meslek Lisesi binası konferans salonunun bulunduğu bölümün yakılması kararlaştırıldı. Ancak belediye proje mimarının onayını almadan binayı tamemen yıktı.

 

DAVALAR BİNİ BULDU…

 

Mimarlar Odası Başkanı İbrahim Şenel, Kız Meslek Lisesi binasının yıkımı öncesi yaşanan tartışmalar sırasında Denizli Valisi Yavuz Erkmen'le görüştüklerini ve Erkmen’in kendilerine Kız Meslek Lisesi binasının sadece bir bölümünün yıkılacağına dair söz verdiğini açıklamıştı. Ancak binanın tamamen yıkılmasının ardından yeniden bir değerlendirme yapan Şener, proje mimarıyla görüştüğünü ve yıkımın mimarın onayı olmadan yapıldığını duyurdu. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu da, konuyla ilgili bölge idare mahkemesinde dava açtı.

Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin uygulamalarıyla ilgili, göreve geldiği 2004 Mart’ından bu yana bine yakın dava açıldı. Yüzlerce davayı kaybeden belediye, AKP’li Zeybekci’nin uygulamaları nedeniyle birçok kez zarara uğradı. Şirinköy’ün mahalle statüsü ile Denizli Belediyesi’ne bağlanmasının ardından yapılan imar uygulaması sonrası bölgede bulunan yüzlerce konut kaçak ilan edilmiş ve sahiplerine fahiş cezalar kesilmişti. Bu uygulaması yurttaşlarca mahmekemeye verilen Denizli Belediyesi, açılan tüm davaları yitirdi.

İmar uygulamaları ile ilgili en fazla hukuki girişim TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirildi. Başını dönemin İKK Sekreteri Aydın Yücel’in yaptığı hukuksal girişimlerde şu ana kadar Demokrasi Meydanı, 1/25 binlik çevre imar planı, Sümerpark için alınan imar kararları mahkemeye taşındı. Belediye, Demokrasi Meydanı’nı ve 1/25 binlik çevre imar uygulamalarında kesin hükümle mahkûm edildi. Sümerpark ile ilgili yerel mahkemenin “yasal” kararını Danıştay’a taşıyan TMMOB İKK, çevre yolunun 2. aşamasıyla ilgili de dava açtı.

 

SU DA DAVALIK!..

 

Emlak vergilerinin fahiş oranda artırımı konusunda yurttaşların açtığı davaları da kaybeden Denizli Belediyesi, su abone ücretlerinin 50 liralardan bin 500 liralara dek çıkmasıyla ilgili aldığı karar nedeniyle de yargılandı. Bir yılı aşkın zaman uygulanan bu düzenleme de haksız bulundu. Belediye, şimdi yurttaşlardan tahsil ettiği paraları geri ödemeye çalışıyor.

AKP’li Zeybekci’nin göreve geldiği ilk zamanlarda çıkardığı 500’e yakın işçi de Denizli Belediyesi’ni dava etti. İşten çıkarma kararı, kıdem tazminatları gibi konulardan her biri ayrı ayrı birkaç davayla konuyu Denizli Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Yerel yönetim, davaların tümümü kaybedetti ve işçilere yüksek tazminatlar ödemeye mahkûm edildi.

Denizli’de, AKP’li Zeybekci yönetimindeki belediye, özellikle meslek odalarının tepkisini çeken çalışmalar nedeniyle sık sık yargı karşısında hesap veriyor.

Kaynak: Cumhuriyet Ege – 14.07.2010 {nomultithumb}