HKMO 7. Yaz Eğitim Kampı Foça’da Başladı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 7.YAZ EĞİTİM KAMPI FOÇA'DA BAŞLADI
Ağu 29, 2008 tmmob.org.tr

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası süreli eğitim etkinliklerinden olan Yaz Eğitim Kampı'nın yedincisi bu yıl 25 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Foça/İzmir'de gerçekleştiriliyor. Yaz Eğitim Kampı, Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (Harita ve Kadastro Mühendisliği) bölümlerinin üç ve dördüncü sınıf öğrencileri ile birlikte diğer Mühendislik, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğrencilerinden temsilen öğrencilerin katılımı ile organize edilmektedir. 2001 yılından bugüne her yıl düzenlenen Yaz Eğitim Kampına öğrenci arkadaşların yanı sıra Oda yöneticileri ile birlikte TMMOB ve diğer Oda bileşenleri temsilen katılım sağlamaktadır.

Yaz eğitim kampının düzenlenmesi ile yakın gelecekte meslektaş ve Odaların üyesi olacak mühendis ve mimar adaylarının, TMMOB ve bağlı Odaların görevlerini, yetki ve sorumluluklarını, çalışma anlayışı ve uygulamalarını tanımaları, bunun yanında mühendis ve mimarların yaşamdaki yerini ve meslektaşlarına bakışının önemini kavramaları, tamamlayıcı nitelikteki teknik ve uygulamalı eğitim ve atölye çalışmalarıyla teknik alanda gelişmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu etkinliğin diğer bir amacı da farklı üniversitelerde ve farklı bölümlerde okuyan ve ileride meslektaş olacak mühendis, mimar ve şehir plancı adayların, birbirleriyle tanışmaları, birlikte planlama, karar alma, üretim, yönetim ve paylaşma sürecini yaratmaları, mesleki, sosyal kültürel ve toplumsal gelişmeleri birlikte değerlendirmeleri, geleceğe yönelik umutlarını diri tutmaları ve yaşamla güçlü bir bağ kurmalarına katkı sağlamaktır.

Bu yıl etkinliğin ana teması ÇELİŞKİLER olarak seçildi.

Yaz Eğitim Kampının açılış oturumunda, HKMO İzmir Şube Başkanı Muhittin SELVİTOPU, Yeni Foça Belediye Başkan Osman YURTSEVER, Konak Belediye Başkanı Muzaffer TUNÇAĞ, Foça Kaymakamı Kamil KÖTEN, HKMO Genel Başkanı A. Fahri ÖZTEN, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI ve öğrenci Mustafa Onur GİRİŞKEN konuşma yaptılar.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı TMMOB ve bağlı Odalarımızın kuruluş yılı olan 1954'ten bu yana ve özellikle 70'lerden bu yana demokratik ve çoğulcu katılımcı bir anlayış çerçevesinde, bilimin ve ortak aklın yol göstericiliğinde, yarım asrı aşan uzun soluklu mücadelede, çalışmalarını sürdürdüğü ifade ederek; sıkıntı ve sorunları yoğun olan bir ülkede yaşıyor olmanın TMMOB ve bağlı Odalara büyük görev ve sorumluluklar yüklediği, aydınlık bir Türkiye ve Dünya için barıştan, demokrasiden ve özgürlükten yana tavır konulmasının önemine değindi. Soğancı, ülkede mühendis ve mimarların sorunlarının ülke sorunlarından ayrı ele alınarak çözülemeyeceği belirtirken özellikle 1970 yıllarında TMMOB çalışma ve mücadelesini iki eksende yürütme yönünde karar aldığını vurguladı. TMMOB ve Odalarının; ülkeyi yaşamı dünyayı tanıyarak, anlayarak, sorgulayarak oluşturduğu politikalar ile yaşama müdahale etmeye çalışırken bilimin ve teknolojinin hızla geliştiği, egemenlik kurduğu yüzyılımızda mühendisliği, bilimi ve teknolojik gelişmeyi insanla buluşturan, halk ile buluşturan öznesinde insan olan mesleğin uygulayıcısı demokratik bir kitle örgütü olarak kamu ve toplum yararına, emekten ve halktan yana ve ülkenin gelişmesi kalkınması yönünde yer alarak mücadelesini sürdürdüğü belirtti. TMMOB ve Odaların küresel kapitalizm ve emperyalizme karşı mücadelesinde işgale karşı bağımsızlığı, savaşa karşı barışı özgürlüğü ve kardeşliği savunduğu ifade ederek Türkiye'de özelikle 1980'den sonra uygulamaya konulan özeleştirme politikaları sonucu eğitimde, sağlıkta, sosyal güvenlikte, ulaşımda, haberleşmede, tarımda, madende, kıyı, orman ve mera alanlarında yapılan özelleştirmelerden örnekler vererek TMMOB'nin karşı duruşunu dile getirdi. Üniversitelerin özerk ve demokratik olması bilimsel ve akademik özgürlüğün hayat bulmasını TMMOB'nin savunduğunu ifade etti