‘Hükümet tutarlı ve ilkeli olsun’

Şehir Plancıları Odası, hükümetin, Acaristanbul ve Acarkent örneklerinde gecikmeli de olsa gösterdiği açık karşı duruşu, başka konularda da göstermesini, tutarlı ve ilkeli olmasını istedi.

Şehir Plancıları Odası, hükümetin, Acaristanbul ve Acarkent örneklerinde gecikmeli de olsa gösterdiği açık karşı duruşu, başka konularda da göstermesini, tutarlı ve ilkeli olmasını istedi.
Oda tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, son günlerde gazetelerde çıkan, orman arazisi içerisinde yasadışı yapılaşma haberlerinin; mevcut imar hukuku..

düzenlemelerinin yetersizliğini ve karmaşasını gösterdiği ifade edildi. Bununla birlikte, kentsel ranta el koyma çabalarının iç yüzünün de ortaya konduğuna vurgu yapılan açıklamada, işadamı-siyasetçi-bürokrat üçgeninde kurulan çıkar ilişkilerinin kentleri yağma, talan ve sermaye birikim alanına çevirdiğinin altı çizildi. Açıklamada, Acaristanbul ve Acarkent örneklerinde basının duyarlılığı ve hükümet ile ilgili bakanın bir yıl gecikmeli olarak aldığı açık karşı duruşun memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bu tavrın; kentlerde yaşanan yağma ve rant odaklı diğer gelişmeler karşısında da sürdürülmesinin, tutarlı bir yaklaşımın gereği olduğu bildirildi.
Ancak AKP Hükümeti’nin merkezi ve yerel düzeyde yürüttüğü politikalara ve gerçekleştirdiği uygulamalara bakılınca, bu yönde bir tutarlı yaklaşımın olmadığına değinilen açıklamada, Bursa’da “tarımsal niteliği korunacak” tarım arazisi üzerinde yapılan Cargill fabrikasının yıkılması yönünde tüm mahkeme kararlarına rağmen, hükümet tarafından desteklenmesi örnek gösterildi. Açıklamada, kıyıların toplumsal açık ve erişilebilir mekanlar olmaktan çıkarıldığına da vurgu yapılarak, kırsal, kentsel tüm Hazine arazilerinin önce planlanıp sonra satılmasına yönelik Maliye Bakanlığı’nın genelgeler çıkardığı hatırlatıldı.
Bu örneklerin, hükümetin tutarlılık sorunun ötesinde bir noktada, kent topraklarına ve doğal varlıklara, Acarların orman arazisine bakışına benzer biçimde yatırım ve birikim aracı olarak baktığını gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, hükümete, tutarlı bir yaklaşım geliştirme ve kentleri ve doğal varlıkları sağlıklı yaşam alanları olarak planlanabileceği yasal araçlar üretme çağrısı yapıldı. (Ankara/EVRENSEL)